Hei, Minulla on meneillâân siviilioikeudessa riita-asia. Olen tehnyt kaikki vastineet mutta en päâssyt ensimmäiseen kuulemiseen kun olin työmatkalla ulkomailla ja palumatkani viivästyi. tuomari teki yksipuolisen tuomion johon tein takaisinsaantihakemuksen ja pyynnön tuomion täytäntöönpanon keskeyttämisestä. Hakemus on edelleen k¨sittelyssä mutta keskeytyspyyntoöa ei hyväksytty. Nyt kuitenkin on tulossa pââkâsittely ja sitä varten kuuleminen. Haluaisin tietää miten yksipuolinen tuomio voi olla voimassa jos asiasta järjestetâän pââkâsittely jossa olen paikalla puolustamassa asiaani. Voisitteko selittâä asian miksi yksipuolisen tuomion täytântöönpanoa ei keskeytetä jos asia on menossa pââkâsittelyyn. kiitos.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Lainvoimaa vailla oleva yksipuolinen tuomio rinnastuu täytäntöönpanossa lainvoimaiseen tuomioon. Se voidaan siis panna täytäntöön ilman, että hakijalta vaaditaan vakuutta, vaikka asian käsittelyä jatkettaisiinkin. Vastaaja ei siis voi estää täytäntöönpanoa.

Mikäli kyse on kuitenkin ulosottovalituksesta tai täytäntöönpanoriidasta, voi asiaa käsittelevä tuomioistuin kuitenkin antaa yksipuolista tuomiota koskevan keskeytysmääräyksen joko asianosaisen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan. Tuomioistuin voi siis takaisinsaantihakemuksen johdosta kieltää yksipuolisen tuomion täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Keskeytysmääräyksen antamiseen vaikuttavat täytäntöönpanon vaihe, todennäköisyys valituksen tai kanteen hyväksymiselle, keskeytyksestä tai täytäntöönpanon jatkamisesta osapuolille aiheutuva mahdollinen haitta sekä muut vastaavat seikat. Mikäli ulosmitatun omaisuuden arvo alentuu nopeasti tai omaisuuden hoitokulut ovat korkeat tai kyse on huutokaupasta, josta on jo julkaistu myynti-ilmoitus, saadaan myynti keskeyttää vain painavasta syystä. Omaisuuden arvon alentumisen tai korkeiden hoitokulujen osalta vastaaja voi tosin estää täytäntöönpanon asettamalla vakuuden kulujen ja vahinkojen korvaamisesta.

Keskeytysmääräyksen antaminen perustuu siis tuomioistuimen suorittamaan arviointiin. Tässä tapauksessa tuomioistuin on edellä mainittujen seikkojen perusteella päätynyt pitämään täytäntöönpanon voimassa. Keskeytysmääräystä koskevaan ratkaisuun ei valitettavasti voi hakea muutosta, joten asiassa on odotettava pääkäsittelyn ajan, mihin lopputulokseen tuomioistuin pääasian ratkaisussa sitten päätyy.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »