Onko asianajajaa saatavana maksutta, jos ei ole varallinen?

2 vastausta


Minilex

2 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Lähtökohtaisesti henkilö vastaa itse lainoppineen avustajan käyttämisestä aiheutuneista kuluista. Vähävaraisuus ei kuitenkaan ole este asiantuntevan oikeusavun saamiselle. Esimerkiksi eräät asianajo- ja lakiasiaintoimistot antavat alustavaa tai muuten vähäistä oikeudellista neuvontaa ilmaiseksi, jos neuvonta ei johda varsinaiseen toimeksiantoon.

Lisäksi oikeusapulain tarkoittamaa maksutonta julkista oikeusapua voi saada periaatteessa kaikissa oikeudellisissa asioissa. Kyseiseen oikeusapuun kuuluu oikeudellinen neuvonta, tarpeelliset toimenpiteet sekä avustaminen tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa sekä vapautus eräistä asian käsittelyyn liittyvistä menoista. Asian on kuitenkin oltava sellainen, että hakijalla on oikeasti tarvetta asiantuntevalle avulle. Aivan mitättömään tai vähäpätöiseen asiaan julkista oikeusapua ei saa. Avustajana voivat toimia asianajajat, lupalakimiehet ja julkiset oikeusavustajat. Hakijan käyttövarojen perusteella määräytyy, saako hakija oikeusapua täysin ilmaiseksi vai omavastuuta vastaan. Netistä löytyvillä oikeusapulaskureilla voi itse tarkistaa, onko oikeutettu kokonaan maksuttomaan oikeusapuun. Jos asiakkaan käyttövara on alle 600 euroa kuukaudessa, valtio maksaa asianajajan palkkion kokonaan.

Asiakkaan varallisuusasema ei siten yleensä muodosta estettä asian selvittämiseksi asianajajan avustuksella.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Minilex

2 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Jos olet oikeutettu oikeusapuun, voit saada oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoista. Oikeusapua annetaan henkilölle, jonka käyttövara ja varallisuus eivät ylitä valtioneuvoston asetuksella vahvistettua tasoa. Käyttövaralla tarkoitetaan henkilöllä kuukausittain käytettävissään olevia varoja. Se lasketaan hakijan ja hänen aviopuolisonsa taikka hänen kanssaan avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävän kuukausittaisten tulojen, välttämättömien menojen ja elatusvelvollisuuden perusteella.

Tällä hetkellä yksin elävä henkilö on oikeutettu oikeusapuun ilman omavastuuosuutta, jos hänen käyttövaransa ovat enintään 600 euroa. Jos henkilöllä on puoliso, käyttövarat voivat olla enintään 1100 euroa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »