Kuinka kauan menee ennenkuin sakko muunnetaan vankeudeksi?
Jos siitä on maksanut osan, mutta sitten on ollut taloudellisia ongelmia ja on muutama erä jäänyt maksamatta? Voiko sakkoa saada muutettua yhdyskuntapalveluksi?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Tarkkaa aikaa siitä, milloin sakon muuntaminen vankeudeksi tapahtuu, on hankala sanoa. Käytännössä asia etenee siten, että jos sakkoa ei makseta ja sitä ei saada täysimääräisesti sinulta perittyä eikä ilmene syytä jatkaa sakon perintää, haastetaan sinut muuntorangaistuksen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin. Asian käsittelypäivä on määrättävä siten, että ennen oikeudenkäyntiä jää vähintään kuukausi aikaa maksaa muunnettavana oleva sakko. Jos sakkoa ei tällöinkään makseta, käsittelee tuomioistuin asian ja antaa ratkaisunsa. Tämän ratkaisun lainvoimaiseksi tulon jälkeen (eli ratkaisuun ei voi enää hakea muutosta valittamalla), haetaan muuntorangaistuksen täytäntöönpanoa. Täytäntöönpanosta eli rangaistuslaitokseen toimittamisesta huolehtii ulosottomies. Ulosottomiehen tulee kuitenkin tiedustella sinulta ennen muuntorangaistuksen täytäntöönpanoa, onko täytäntöönpanolle jotakin estettä. Tällainen este voi olla esimerkiksi asepalvelus.

Muuntorangaistus sakosta määrätään siten, että neljää maksamatta olevaa päiväsakkoa vastaa yhden päivän vankeus. Jos muunnettavien päiväsakkojen lukumäärä ei ole neljällä jaollinen, yli jääviä päiväsakkoja ei muunneta vankeudeksi. Jos päiväsakosta on maksettu vain osa, katsotaan päiväsakko kuitenkin maksamatta olevaksi. Mikäli osa päiväsakoista on maksettu kokonaan ja osa on jäänyt maksamatta, muunnetaan vankeudeksi ainoastaan siis maksamatta olevat päiväsakot sekä sellaiset päiväsakot, jotka on maksettu ainoastaan osittain. Tällöin merkitystä on sillä, minkä verran maksamatta olevia päiväsakkoja on. Päiväsakkoa ei nimittäin saa muuntaa vankeudeksi, jos maksamatta olevia päiväsakkoja on vähemmän kuin 20. Lisäksi muuntaminen on kielletty silloin, jos sakkoon johtanut rikos on tehty alle 18-vuotiaana. Tuomioistuin voi lisäksi jättää tietyissä tapauksissa muuntorangaistuksen määräämättä, jos muuntorangaistusta on pidettävä kohtuuttomana tai tarkoituksettomana.

Sakon muuntaminen yhdyskuntapalveluksi ei ole tällä hetkellä mahdollista. Asiaa on tosin selvitetty oikeusministeriössä, mutta ainakaan vielä sen toteuttamista ei ole nähty tarkoituksenmukaisena.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »