Ulkomailla (eu-maa) käynnissä olevan huoltajuuskiistan aikana on oikeuslaitoksen toiminnassa ilmennyt suuria puutteita; oikeusturvani ja lasteni oikeusturva ei ole toteutunut mistä on aiheutunut inhimillisen kärsimyksen lisäksi suuret kustannukset. Suomen viranomaiset eivät pykäliensä puitteissa pysty auttamaan tilanteessa. Taloudellisista syistä jopa prosessin loppuun saattaminen on vaakalaudalla.
Tarkoitukseni on ollut laatia prosessista valitus eu:n ihmisoikeustuomioistuimeen, MUTTA se edellyttää lakiasioihin perehtyneisyyttä/osaamista eikä minulla ole siihen varaa. Olen työssäkäyvä kansalainen, joten oikeusaputoimisto ei suostu auttamaan. Toisaalta prosessi on jo tähän mennessä tuottanut kymmenien tuhansien kulut, joiden maksaminen vie kaikki tuloni. Mistä voin saada apua?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

yksilö voi valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT), Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 34–35 artiklojen mukaisesti. Yksilövalitus kuitenkin tutkitaan vain, kun tietyt edellytykset täyttyvät.

Käytännössä edellytyksistä kaksi on melko kriittisiä. Ensinnäkin tuomioistuin voi käsitellä asian vasta, kun kaikkiin kansallisiin oikeussuojakeinoihin on turvauduttu. Toisin sanoen valittajan on täytynyt ensin valittaa asiasta kansallisissa tuomioistuimissa, kunnes valituslupaa ei annettu tai ylin kansallinen tuomioistuin ratkaisi asian.

Toiseksi yksilövalitus edellyttää, että jokin sopimusmääräys soveltuu asiaan. EIT jättää runsaasti valituksia tutkimatta, koska katsoo, että mikään sopimusmääräys ei ole asiassa relevantti.

Pelkän sopimustekstin perusteella on usein vaikea arvioida, soveltuuko tietty sopimusmääräys asiaan. Tämä johtuu siitä, että EIT tulkitsee sopimustekstiä melko omaperäisesti, oman aiemman käytäntönsä pohjalta. Esimerkiksi 6 artikla oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä on kirjoitettu rikosasioita silmällä pitäen, mutta käytännössä se vaikuttaa olennaisesti myös siviiliasioihin.

Finlexissä on julkaistu suomeksi sopimusteksti ja kokoelma EIT:n ratkaisuja (kategorioissa valtiosopimukset ja oikeuskäytäntö). Sieltä voi hakea tietoa, voisiko teidän asiaanne soveltua esimerkiksi 6 tai 8 artikla (oikeudenmukainen oikeudenkäynti tai perhe-elämän suoja). EIT on sinänsä käsitellyt huoltajuuskiistoja: esimerkiksi tapaukset Sporer, Hunt ja Hoppe. Mutta ennen valitusta täytyisi tosiaan käydä läpi kaikki kansalliset oikeussuojakeinot. Raha-asioihin on vaikea osoittaa akuuttia apua.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »