Lakimies oli liian kiireinen ja vei valituksemme hallinto-oikeudella antamatta meille (yritys) tutustumaan tekstin lopulliseen versioon. Nyt tuntuu siltä, että valitukseen on poimittu asioita, joista kantaja ei edes nostanut kannetta. Itse olemme vastapuoli. Mietin, että liikaa valitusväitteitä voi olla haitaksi, koska tärkeä aihe voi jäädä tarpeettomien asioiden varjoon. Voisiko jossain vaiheessa valitusta supista pyytämällä olla tutkimatta tiettyjä asioita?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Oikeudenkäynneissä uusien vaatimusten ja perusteiden esittäminen on mahdollista vain rajoitetuissa tapauksissa, mutta sitä vastoin vaatimusten ja perusteiden supistaminen on pääsääntöisesti sallittua. Oikeudenkäynnin pitkittymisen estämiseksi onkin hyvä ottaa kantaa ensisijaisesti niihin väitteisiin ja perusteisiin, jotka kantaja on ottanut esille.

Vaatimusten supistaminen on mahdollista niin kauan kuin asia on tuomioistuimen käsiteltävänä, eli siihen asti kunnes asian käsittely päätetään ratkaisun tekemistä varten. Koska vaatimusten supistaminen saattaa muuttaa prosessissa käsiteltävien asioiden sisältöä, se kannattaa aina tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Sen lisäksi että vaatimuksia on mahdollista supistaa, oikeudenkäynnin aikana osapuolet saavat kiinnittää tuomioistuimen huomiota seikkoihin, joilla heidän mielestään on asiassa erityistä merkitystä. Tuomioistuin ei tietenkään ole sidottu tällaisiin ehdotuksiin, mutta usein ne otetaan joka tapauksessa huomioon.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »