Minilex - Lakipuhelin

Mistä tiedustelemme asiamme toimivaltaisesta tuomioistuimesta?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kyseessä on OK 7 luvun 8 § 1 mom., joka koskee turvaamistoimen peruuttamista. Peruuttamisesta päättää se tuomioistuin, joka on ensiksi päättänyt turvaamistoimesta. Pääasia on valituskierroksella hovioikeudessa, joka periaatteessa ei käsittele hakemuksia, vaan valituksia. Eli sinne ei voi tehdä hakemusta turvaamistoimen peruuttamisesta. Käräjäoikeus jätti hakemuksen tutkimatta sillä perusteella, että käräjäoikeudella ei ole toimivaltaa tutkimaan tätä asiaa. Toimivaltaista oikeutta ei ole osoitettu. Hovioikeudelta oli pyydetty ratkaisu käräjäoikeuden toimivallasta, mutta valituslupaa ei myönnetä. Mikä taho siis osoittaa meille hakemuksemme toimivaltaisen tuomioistuimen?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!
Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 1§ 2 momentin mukaan käräjäoikeuden tuomioon ja lopulliseen päätökseen sekä samassa yhteydessä tehtyyn muuhun ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla, jollei muutoksenhakua ole erikseen kielletty. Laissa ei ole kielletty hakemasta hovioikeudelta muutosta päätökseen, jolla hakemus on jätetty tutkimatta toimivaltakysymyksen vuoksi. Tilanteessa voidaan siis hakea muutosta käräjäoikeuden toimivaltaa koskevaan päätökseen ja samalla tiedustella hovioikeudelta myös, mikä olisi toimivaltainen tuomioistuin.
Tilanne tietysti muuttuu, mikäli käräjäoikeuden hakemusta koskeva päätös on jo lainvoimainen.
Asia kannattaa vielä tarkistaa lakimieheltä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »