Kyseessä on OK 7 luvun 8 § 1 mom., joka koskee turvaamistoimen peruuttamista. Peruuttamisesta päättää se tuomioistuin, joka on ensiksi päättänyt turvaamistoimesta. Pääasia on valituskierroksella hovioikeudessa, joka periaatteessa ei käsittele hakemuksia, vaan valituksia. Eli sinne ei voi tehdä hakemusta turvaamistoimen peruuttamisesta. Käräjäoikeus jätti hakemuksen tutkimatta sillä perusteella, että käräjäoikeudella ei ole toimivaltaa tutkimaan tätä asiaa. Toimivaltaista oikeutta ei ole osoitettu. Hovioikeudelta oli pyydetty ratkaisu käräjäoikeuden toimivallasta, mutta valituslupaa ei myönnetä. Mikä taho siis osoittaa meille hakemuksemme toimivaltaisen tuomioistuimen?

Ei vielä vastauksia

Aiheeseen liittyvät kysymykset