Pienyrityksessä X on kiista naapurihenkilön kanssa, joka kestää viisi vuotta. Hallituksen jäsenenä olen asiassa aktiivisesti mukaan . Vaikka tunnen asiat parhaiten, lakimiehemme ei ota huomioon lainkaan mielipiteitäni, mitä mielestäni vahingoittaa meidän voittomahdollisuuksia. Äsken sain tietää, että hiljattain olen nimitetty todistajana teemana, jota en ymmärrä enkä pysty kertomaan muuta, kun asioita yrityksemme vahingoksi. En halua osallistua asian käsittelyyn, koska uskon, että emme voita esittämättä asioita, joita yritin tuoda lakimiehen tietoon. Ongelmana on myös se, että johtaja antaa lakimiehelle täysin vapaat kädet. Epäilen, että lakimiehemme yrittää tehdä minusta syyntipukkia tappioon, mutta haluan tappio vain lakimiehemme vastuulle. Onko minulla oikeus kieltäytyä todistamaan?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

todistaminen on kansalaisvelvollisuus. Todistajaksi nimetty henkilö ei voi vapaasti valita, todistaako vai ei. Henkilöllä on kuitenkin oikeus kieltäytyä todistamasta tietyissä tilanteissa, jotka luetellaan oikeudenkäymiskaaren 17 luvussa.

Antamienne tietojen perusteella ette luultavasti ole missään sellaisessa tilanteessa. Pelkästään se, että todistaminen heikentäisi yrityksen ja sitä myötä teidän asemaanne, ei oikeuta kieltäytymistä. On tosin kaksi sellaista lainkohtaa, joiden perusteella ehkä voisitte kieltäytyä todistamasta. Ensinnäkään liike- ja ammattisalaisuutta ei tarvitse paljastaa (17 luvun 19 §). Jos siis nimetystä teemasta puhuminen väistämättä merkitsisi yrityksen liikesalaisuuden paljastamista, voitte kieltäytyä todistamasta.

Toinen mahdollisesti soveltuva lainkohta on 17 luvun 18 §: Jokainen voi kieltäytyä todistamasta, jos todistaminen saattaisi hänet tai hänen lähiomaisensa rikossyytteen vaaraan. Kyse on ns. itsekriminointisuojasta tilanteessa, jossa teemasta puhuminen väistämättä paljastaisi oman tai lähiomaisen rikoksen.

Ellette ole tällaisissa tilanteissa, teidän täytynee todistaa. Niinpä teidän luultavasti kannattaa vielä vedota johtajaan, jotta oikeudessa esitettäisiin myös asioita, jotka parantaisivat yrityksenne voitonmahdollisuuksia.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »