Minilex - Lakipuhelin

Asianajajan virhe: valituksen jättäminen hovioikeuteen myöhässä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hei,

jos asianajajani jättää valituksen toimittasen hovioikeudelle tekemättä tai tekee sen myöhässä, niin mitä voin tehdä, että saisin asian tuomioistuimen käsiteltäväksi? Vai onko tyytyminen siihen, että käräjäoikeuden päätös on lopullinen ja lainvoimainen, enkä voi asian suhteen tehdä enää mitään?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Oikeudenkäyntejä koskevien lakien mukaan vahvana pääsääntönä on, että valitusajan kuluttua toimitettuja valituksia ei oteta tutkittavaksi. Poikkeuksena jos valitus on myöhästynyt laillisen esteen tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi, valitusaikaa voidaan pidentää. Valitettavasti asianosaisen tai tämän edustajan omaa viivästystä ei pidetä sellaisena ylitsepääsemättömänä syynä, jonka vuoksi määräaikaa olisi syytä pidentää.

Erityistilanteissa jo lainvoiman saanut tuomio voidaan pyytää purettavaksi. Tällainen purku edellyttää yleensä, että tuomiossa tai menettelyssä on tapahtunut jonkinlainen virhe. Pelkkä valitusoikeuden käyttämättä jääminen ei ole peruste tuomion purkamiselle.

Asiaa siis tuskin voidaan saattaa enää tuomioistuimen käsittelyyn. Sinulla voi kuitenkin olla oikeus vaatia asianajajaltasi vahingonkorvausta sen perusteella, ettei hän ole hoitanut tehtäväänsä ajaa sinun asiaasi parhaalla mahdollisella tavalla. Esinevahinkoja tai henkilövahinkoja harvoin syntyy oikeudenkäynnin perusteella. Jos sinulle kuitenkin aiheutuu taloudellista vahinkoa valitusoikeuden menettämisen vuoksi, voit vaatia siitä korvausta. Oikeuskäytännössä on katsottu, että erityisesti jos asianajaja on laiminlyönyt velvollisuutensa ja toiminut hyvän asianajotavan vastaisesti, hänen on korvattava aiheuttamansa vahingot.

Kehotan sinua ottamaan yhteyttä asianajajaasi tai hänen asianajajayhtiöön vahingonkorvauksen vaatimiseksi. Jos korvausta ei suostuta maksamaan, voit vaatia sitä viime kädessä tuomioistuinteitse.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »