Minilex - Lakipuhelin

Oikeusavustajan palkkio - KKO:2014:69

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeusapu
    Avustajan palkkio

Tapauksessa osa oikeusavustajan toimenpiteistä oli tehty vuonna 2013 ennen oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (820/2013) voimaantuloa 1.1.2014 ja osa toimenpiteistä sen jälkeen. Korkeimmassa oikeudessa kysymyksenä oli avustajan tuntipalkka, kun asetus on muuttunut kesken toimenpiteiden.

Syyttäjä valitti hovioikeuden tuomiosta korkeimpaan oikeuteen. Hovioikeuden tuomion mukaan avustajanpalkkio tulisi maksaa ennen 1.1.2014 toimenpiteiden osaltakin tuolloin voimaan tulleen oikeusavun palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n mukaan 110 euroa tunnilta. Korkeimman oikeuden valituksessa syyttäjä vaati, että oikeusavun palkkioperusteista annetun asetuksen 6 §:n muutosta ei sovellettaisi taannehtivasti oikeudenkäyntiavustajalle maksettavaan tuntipalkkion määrään siten, että 2013 vuoden puolella tehdyistä töistä maksettaisiin 110 euroa tunnilta.

Hovioikeus oli perustellut päätöstään 6.2.2014, että oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muutokseen ei ole sisältynyt voimaantulomääräyksen lisäksi voimaantulosäännöstä. Koska hovioikeuden pääkäsittely oli tammikuussa 2014, jolloin myös laskut palkkioista annettiin, oli perusteltua maksaa oikeusavustajille kaikilta osin 110 euron tuntipalkka. Syyttäjä vaati valituksessaan, että ennen muutoksen voimaantuloa tehdyistä toimenpiteistä tulisi maksaa 100 euroa tunnilta. Kysymyksenä siis oli, voitiinko oikeusavun palkkioperusteista annetun asetuksen 6 §:ää soveltaa sellaisena kuin se oli valtioneuvoston asetuksessa 820/2013, niin että 2013 vuonna tehdyistäkin töistä maksetaan oikeusavustajalla 110 euroa tunnilta.

Korkein oikeus lausui, että oikeusapulain 17 §:n mukaan yksityiselle avustajalle vahvistetaan kohtuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä niihin käytetyn ajan mukaan. Palkkiota varten avustajan tulee esittää yksityiskohtainen selvitys tekemistään toimenpiteistä. Samassa lainkohdassa lukee, että tuntipalkkion suuruudesta säädetään valtioneuvosto asetuksessa tarkemmin. Tuntipalkkion määrästä säädetään oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (290/2008) 6 §:ssä, jota muutettiin 1.1.2014 voimaantulleella valtioneuvoston asetuksella 820/2013. Muutos johti siihen, että tuntipalkkio korotettiin 110 euroon tunnilta, kun ennen se oli 100 euroa. Asetukseen ei sisältynyt siirtymäsäännöksiä.

Korkein oikeus lausui, että se seikka, ettei asetukseen ole otettu siirtymäsäännöstä, kerro vielä, määräytyykö tuntipalkkio ennen muutoksen tekemistä tehtyihin toimiin.  Lähtökohtana onkin yleensä, että palkkio maksetaan sen tekoaikana olevan palkkioasetuksen mukaan.  Asetuksen muutoksen tarkoituksesta saada avustajan palkkiotaso vastaamaan yleistä ansiokehitystä ei tarkoita, että korotettua tuntipalkkaa tulisi soveltaa ennen muutoksen voimaantuloa tehtyihin toimiin. Näin ollen korkein oikeus katsoi, että ennen 31.12.2013 tehtyjen toimenpiteiden osalta avustajanpalkkio määräytyy valtioneuvoston asetuksen (290/2008) 31.12.2013 voimassa olleen 6 §:n mukaan eli on 100 euroa tunnilta ja vuonna 2014 tehtyjen toimenpiteiden osalta 1.1.2014 voimaan tulleella 820/2013 asetuksella muutetun 6 §:n mukaan eli 110 euroa tunnilta. Näin ollen korkein oikeus muutti hovioikeuden tuomiota valtion varoista maksettavien oikeudenkäyntiavustajien palkkioiden osalta. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa