Minilex - Lakipuhelin

Avustajan palkkio - KKO:2011:82

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeusapu
    Avustajan palkkio

Tapauksessa oikeusapulain nojalla määrätty yksityinen avustaja oli avustanut päämiestään käräjäoikeudessa, jossa hän ei yleisesti hoida asianajotehtäviä. Avustajalle maksettiin palkkio matka-ajalta ja korvaus matkakuluista. Kysymys oli avustamisesta hovioikeudessa aiheutuneiden matkakulujen ja matka-ajan korvaamisesta avustajalle.

Lain mukaan yksityiselle avustajalle vahvistetaan kohtuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä niihin käytetyn ajan perusteella ja välttämättömästä matkustamisesta johtuvasta ajanhukasta sekä korvaus kuluista. Avustajan tulee esittää yksityiskohtainen selvitys asiassa suorittamistaan toimenpiteistä ja kuluistaan, jollei selvityksen esittäminen ole tarpeetonta. Jos avustajaksi on määrätty henkilö, joka ei yleisesti hoida asianajotehtäviä kyseisessä tuomioistuimessa, korvataan matkustamisesta syntyvät lisäkulut ja ajanhukka ainoastaan, jos tällaisen avustajan käyttäminen on perusteltua.

Kyse oli eri kaupungissa koskeva G:n petosta koskeva asia. Käräjäoikeus määräsi matkustamisesta aiheutuneet kustannukset maksettavaksi valtion varoista. Hovioikeus toimitti G:n pääkäsittelyn valituksen johdosta. Pääkäsittelyssä G:tä avusti saman asianajotoimiston palveluksessa oleva lakimies. Avustaja pyysi, että aikaisemmalle asianajaja N:lle maksettaisiin palkkio, joka sisälsi myös palkkion matka-ajalta ja matkakuluista. Perusteena oli N:n ja G:n aikaisempi asiakassuhde. Hovioikeus katsoi, että asiassa ei oltu esitetty perustetta käyttää avustajaa, joka ei yleisesti hoida asianajotehtäviä kyseisessä tuomioistuimessa. Lisäksi avustajalle oli toinen samana päivänä ollut istunto Helsingin käräjäoikeudessa, minkä vuoksi ei ollut edes syntynyt korvattavia kuluja ja ajanhukkaa.

N vaati matkakustannuksia korkeimmalta oikeudelta.  Korkein oikeus päätyi muuttamaan hovioikeuden tuomiota ja määräsi valtion varoista maksettavaksi N:lle G:n avustamisesta hovioikeudessa matka-ajan palkkion ja matkakulujen korvauksen. Korkein oikeus perusteli, että N:n sijasta avustaneelle lakimiehelle ei korvattu matkustamisesta aiheutuneita kustannuksia samana päivänä Helsingin käräjäoikeudessa esillä olleen asian yhteydessä. Lakimies toiselta paikkakunnalta on perusteltua käyttää esimerkiksi silloin, kun avustajaksi on tarkoituksenmukaisempaa määrätä oikeusavun saajan asuin- tai työskentelypaikkakunnalla toimiva avustaja tai kun jutun erityinen laatu puoltaa kyseisen avustajan käyttämistä. Avustajan valinta on syytä tehdä sen mukaan, mikä valintahetkellä näyttää asian käsittelypaikasta tiedossa olevat seikat huomioon ottaen edullisimmalta. G:n tapauksessa rikoksia oli tehty useammalla paikkakunnalla ja G oli eri paikkakunnalta.

Korkein oikeus katsoi, että N:n ja G:n aikaisempi asiakassuhde ei ollut riittävä peruste poiketa matkakustannuksia koskevasta pääsäännöstä eli että otetaan saman paikkakunnan lakimies. Kuitenkin tässä tapauksessa valintavaiheessa on ollut perusteita muunkin kuin sellaisen avustajan valitsemiseen, joka yleisesti hoitaa asianajotehtäviä Vantaan käräjäoikeudessa. Avustajan vaihtaminen muutoksenhakuvaiheessa on yleensä asian hoidon kannalta epätarkoituksenmukaista.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa