Minilex - Lakipuhelin

Oikeusapu ja sen rajoittaminen - KKO:2012:47


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeusapu
    Ratkaisupyyntö

Ratkaisussa KKO:2012:47 käsiteltiin oikeusapua ulkomaille. Asiassa A oli hakenut avustajan määräämistä valituksen laatimiseksi ja perilleajamiseksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle. Oikeusaputoimisto oli myöntänyt oikeusapua kahden tunnin verran A:lle avustajan toimenpiteisiin.

KKO:n tuli ratkaista, voiko oikeusavun määrää rajata tuntumääräisesti oikeusapupäätöksessä ja mikä on ulkomailla käsiteltävään asiaan kohdistuvan oikeusavun sisältö.

Oikeusapulain 23 §:n 1 momentin mukaan ulkomailla käsiteltävissä asioissa oikeusapu kattaa yleisen oikeudellisen neuvonnan. Saman pykälän 2 momentin mukaan oikeusministeriö voi erityisen painavista syistä myöntää 1 momentissa tarkoitettua laajemman oikeusavun ulkomailla käsiteltävään asiaan. KKO on käytännössään todennut tämän tarkoittavan, että yleinen oikeudellinen neuvonta on oikeusavun antamista asian tutkimista ja avustamista varten ulkomaisessa tuomioistuimessa. KKO: katsoi A:n asiassa, että oikeusaputoimista on tarkoittanut toimivaltansa rajoissa myöntää oikeusapua vain näiden yleisten oikeudellisten neuvojen antamiseen, koska oikeusministeriön tulee lain mukaan päättää laajemmasta oikeusavusta, kuten valituskirjelmän laatimisesta. Lisäksi KKO on ratkaisussaan 2012:15 todennut, ettei oikeusaputoimisto voi tuomioistuinasiassa rajoittaa tuntimääräisesti myönnettävän avun oikeusmäärää. Siten KKO katsoi A:n asiassa, ettei oikeusaputoimisto voinut rajata A:lle tulevaa avustuksen määrää kahteen tuntiin ja poisti oikeusaputoimiston päätöksestä määräyksen avustajan toimenpiteiden rajaamisesta kahteen tuntiin.

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »