Minilex - Lakipuhelin

Oikeusavun rajoittaminen - KKO:2012:15

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ratkaisupyyntö

Ratkaisussa KKO:2012:15 käsiteltiin oikeusapua. A oli hakenut oikeusaputoimistolta oikeusapua valittaakseen käräjäoikeuden tuomiosta. Oikeusaputoimisto myönsi oikeusapua A:lle yhden tunnin verran, koska se katsoi, että A tarvitsi apua valituksen laatimiseen. Hovioikeus päätti asiassa, että oikeusapu kattaa avustajan toimenpiteet enintään 80 tunnilta. Syyttäjälle myönnettiin asiassa valituslupa Korkeimpaan oikeuteen.

Oikeusapulain 5 §:n 1 momentin mukaan oikeusapuun kuuluvat ne oikeusavustajan toimenpiteet, jotka asiassa ovat tarpeen huomioon ottaen asian laatu ja merkitys, riidan kohteen arvo ja olosuhteet kokonaisuudessaan. Lisäksi oikeusapu voidaan rajata koskemaan määrättyjä toimenpiteitä. Oikeusapulain 5 §:n 2 momentin mukaan oikeusapu kattaa avustajan toimenpiteet enintään 80 tunnilta. KKO totesi, ettei ole määräyksiä siitä, että oikeusaputoimistolla olisi valtuus rajata annettavan oikeusavun määrä tuntimääräisesti, jos se alittaa 80 tunnin määrän. Kuitenkin oikeusapuasetuksen 21 §:n mukaan oikeusapu voidaan oikeusapupäätöksessä säännöksessä mainituin edellytyksin rajata määrättyyn tuntimäärään. KKO tulkitsi tätä oikeusapuasetuksen pykälää niin, että se on ristiriidassa perustuslain 80 §:n 1 momentin kanssa. Tämä siksi, että perustuslain mukaan mukaan asetuksen antamisen tulee perustua perustuslaissa tai muussa laissa olevaan valtuutukseen ja oikeusapulain 5 §:ssä tai muualla oikeusapulaissa ei ole valtuutusta asetuksella antaa tarkempia määräyksiä säännöksen soveltamisesta. Siten KKO:n tulkinnan mukaan oikeusapuasetuksen säännös, joka mahdollistaa oikeusavun tuntimäärään rajaamisen, on perustuslain vastainen eikä sitä tule noudattaa perustuslain 107 §:n nojalla. Siten KKO ei muuttanut hovioikeuden päätöstä A:lle annettavasta oikeusavusta. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa