Minilex - Lakipuhelin

Oikeusapu ja elatusmaksut - KKO:2011:50

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeusapu
    Oikeusavun taloudelliset edellytykset

Korkeimman oikeuden tapauksessa 2011:50 oli kyse oikeusavusta ja sen taloudellisista edellytyksistä. Tapauksessa tuomioistuimen päätökseen perustuva elatusvelvollisuus otettiin huomioon hakijan oikeusapulaissa tarkoitettua käyttövaraa laskettaessa, vaikka elatusapumaksut olivat suorittamatta.

Asiassa käräjäoikeus oli 25.2.2004 antamallaan päätöksellä velvoittanut A:n suorittamaan kolmelle alaikäiselle lapselleen elatusapua. A ei ollut suorittanut elatusapua 1.4.2009 lukien. A haki oikeusapua elatusavun poistamista tai alentamista koskevaan asiaan. Oikeusaputoimisto oli myöntänyt A:lle julkista oikeusapua 20 prosentin omavastuuosuudella. Käyttövaralaskelmissa ei ollut otettu huomioon tuomioistuimen vahvistamia elatusapumaksuja, jotka olivat maksamatta. Oikeusaputoimisto siirsi asian käräjäoikeuden tutkittavaksi.

Käräjäoikeudessa A vaati oikeusavun myöntämistä hänelle ilman omavastuuosuutta. Käräjäoikeuden mukaan maksamattomia elatusapumaksuja ei voitu hyväksyä oikeusavusta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisiksi kuukausittaisiksi menoiksi ja jätti oikeusaputoimiston ratkaisun voimaan. Käräjäoikeuden päätös tuli 21.12.2009. A valitti hovioikeuteen.

Hovioikeuden mukaan elatusapumaksut katsotaan normaalisti välttämättömiksi menoiksi. Käytännössä oikeusministeriön vahvistamaa ohjetta on tulkittu siten, että elatusmaksujen on pitänyt olla maksettuja, jotta ne on voitu ottaa huomioon käyttövaralaskelmassa. A ei ollut suorittanut hänen maksettavikseen määrättyjä elatusapuja 1.4.2009 lukien. Hovioikeuden arvion mukaan kysymyksessä olevat maksamattomat elatusapumaksut eivät estäneet A:ta vastaamasta oikeusavun omavastuuosuudesta. Hovioikeus ei siis muuttanut käräjäoikeuden päätöstä.

Korkeimman oikeuden mukaan asiassa on kysymys siitä, tuleeko tuomioistuimen päätökseen perustuva elatusvelvollisuus ottaa sellaisenaan huomioon oikeusapulaissa ja oikeusavusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (oikeusapuasetus) tarkoitettua käyttövaraa laskettaessa vai voidaanko kuukausittaisina menoina hyväksyä vain tosiasiallisesti maksetut elatusavut. Korkeimman oikeuden mukaan elatusavusta tehty sopimus ja elatusapua koskeva tuomio ovat heti pantavissa täytäntöön niin kuin lainvoimainen tuomio. Tällaisen maksuvelvoitteen laiminlyönti ei siten voi johtaa elatusvelvollisen taloustilanteen aitoon kohenemiseen lukuun ottamatta tilanteita, joissa elatusapua ei tosiasiassa peritä. A:n kanteesta voidaan päätellä, ettei tässä asiassa ole kysymys tällaisesta tilanteesta.

Näin Korkein oikeus katsoo perustelluksi sen, että tuomioistuimen päätökseen perustuva elatusvelvollisuus otetaan huomioon A:n käyttövaralaskelmassa vaikka elatusapumaksuja ei olekaan osaltaan suoritettu. Korkein oikeus muuttaa hovioikeuden päätöstä ja A:lle myönnetään oikeusapu ilman omavastuuosuutta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa