Minilex - Lakipuhelin

Milloin liikenneturvallisuuden vaarantaminen on törkeä?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Joka tienkäyttäjänä tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tieliikennelakia tai ajoneuvolakia tai niiden nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle, syyllistyy liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Liikenneturvallisuuden vaarantaminen on sen sijaan törkeää, jos liikenneturvallisuuden vaarantamisessa moottorikäyttöisen ajoneuvon tai raitiovaunun kuljettaja tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta huomattavasti ylittää sallitun enimmäisnopeuden, ryhtyy ohittamaan näkyvyyden ollessa turvalliseen ohitukseen riittämätön tai ohituksen ollessa muutoin kielletty, laiminlyö liikenneturvallisuuden vaatiman pysähtymisvelvollisuuden tai väistämisvelvollisuuden, tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla rikkoo liikennesääntöjä. Jos kyseinen rikos lisäksi on omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle, tekijä on tuomittava rangaistukseen törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta tuomitaan myös se, joka liikenneturvallisuuden vaarantamisessa tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta ollessaan vastuussa vesillä liikkuvan aluksen ohjailusta tai aluksen kulun turvallisuuteen olennaisesti vaikuttavassa tehtävässä laiminlyö asianmukaisen tähystyksen, ei noudata olosuhteisiin nähden turvallista nopeutta tai yhteen törmäämisen vaarassa väistövelvollisuutta tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla rikkoo lain säännöksiä vesillä liikkumisesta. Samoin törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tuomitaan se, joka ohjatessaan ilma-alusta tai toimiessaan sen miehistön jäsenenä tai muussa lentoturvallisuustehtävässä tai muulla tavoin rikkoo lain säännöksiä ilmailusta, sekä se, joka kuljettaessaan junaa tai toimiessaan muussa junaturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavassa tehtävässä rikkoo junaturvallisuutta koskevia määräyksiä siten, että rikos on omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle.

Törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta tuomitaan vähintään 30 päiväsakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa