Minilex - Lakipuhelin

Virheellinen tavara ja virhekäsitteet


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Tavarassa oleva virhe on viivästyksen ohella yleinen sopimusrikkomustilanne irtaimen kaupassa. Usein tavarassa olevat virheet luokitellaan kolmeen luokkaan: laatuvirheeseen, oikeudelliseen virheeseen ja vallintavirheeseen.

Laatuvirhe on kenties näistä kolmesta se yleisin. Jos tavara ei lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan tai pakkaukseltaan vastaa sitä, mitä myyjän kanssa sovittiin, on tavarassa laatuvirhe. Laatuvirheitä on monenlaisia, eivätkä laatuvirheet missään nimessä ole pelkästään tavarassa olevia halkeamia, naarmuja tai muita silmillä nähtäviä vikoja. Jos tavara on päältäpuolin kunnossa, mutta ei vastaa myyjän antamia tietoja tai ei ole myyjän esittämän mallin mukainen, on kyseessä tällöin laatuvirhe. Hyviä tapoja arvioida tavarassa olevaa laatuvirhettä ovat muun muassa tavaran ominaisuuksien tarkastaminen, hinnan arvioiminen sekä vastaavanlaisiin tavaroihin vertaaminen.

Tavarassa voi myös olla oikeudellinen virhe. Jos sivullisella (muulla kuin myyjällä tai ostajalla) on kaupan kohteena olleeseen tavaraan omistus-, pantti-, tai muu oikeus tavaraan, eikä myyjä ole tällaisesta rajoituksesta ostajan kanssa sopinut, on tavarassa oikeudellinen virhe. Toisin sanoen, jos ostaja ei tiennyt eikä hänen olisi pitänytkään tietää tällaisesta sivullisen oikeudesta, voi hän vedota oikeudelliseen virheeseen ja vaatia myyjältä vahingokorvausta mahdollisista vahingoista.

Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, on vuorossa vallintavirheet. Vallintavirheellä tarkoitetaan esimerkiksi viranomaisen päätöstä tai muuta siihen rinnastuvaa seikkaa, joka rajoittaa kaupan kohteen vallintaa ja josta ostaja ei tiennyt kaupantekohetkellä. Myyjä ei esimerkiksi ole kertonut ostajalle kauppoja tehtäessä, että tavaraan liittyy esimerkiksi maahantuontirajoituksia, lupia tai muita rajoittavia päätöksiä, mikä muodostaa ostajalle myöhemmin pätevän syyn vedota vallintavirheeseen.

Kuten huomataan, virheitä on monenlaisia. Virheen arviointia hankaloittaa vielä se, että ostaja ei välttämättä oman toimintansa johdosta voikaan enää vedota virheeseen. Ostaja on esimerkiksi viivytellyt liian kauan reklamoinnin kanssa ja siksi menettänyt oikeuden vedota tavaran virheeseen. Myös ostajan ennakkotarkastuksella voi olla samannkaltainen vaikutus oikeuteen vedota virheeseen. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa