Minilex - Lakipuhelin

Kauppahinnan maksamisen ajankohta ja paikka


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kauppahinnan maksamisen ajankohta on yleensä yksilöity kauppasopimuksessa. Usein ajankohta on silloin, kun tavara luovutetaan ostajalle. Tämä onkin sopusoinnussa ostajan ennakkotarkastusoikeuden kanssa, jonka mukaan ostajan ei tarvitse maksaa kauppahintaa ennen kuin ostajalle on annettu mahdollisuus tutkia ja tarkastaa kaupan kohteena oleva tavara. Maksamisen ajankohdasta voidaan sopimusvapauden periaatteen mukaisesti sopia hyvin vapaasti.

Jos kauppahinnan maksamisen ajankohdasta ei kuitenkaan ole sovittu osapuolten kesken, ostajan täytyy maksaa kauppahinta myyjän sitä vaatiessa. Ostaja ei siis ole velvollinen omasta aloitteestaan ryhtymään toimenpiteisiin kauppahinnan maksamiseksi. Myyjä ei voi tällaisessa tilanteessa syyttää ostajaa maksuviivästyksestä, ellei myyjä ole aikaisemmin vaatinut maksua esimerkiksi lähettämällä laskun ostajalle. Jos ajankohdasta ei ole sovittu, ei ostajan kuitenkaan tarvitse maksaa kauppahintaa myyjän näin vaatiessa, jos ostaja ei ole vielä voinut tarkastaa kaupan kohteena olevaa tavaraa.

On syytä huomioida, että ostajan ennakkotarkastusoikeutta ei kuitenkaan ole, jos tällainen tarkastus ei sovi yhteen luovutus- ja maksutavan kanssa. Kaupan osapuolethan ovat voineet esimerkiksi sopia, että ostajan on maksettava kauppahinta ennen kuin myyjä lähettää tavaran ostajalle. Tällainen sopimusehtohan on hyvin yleinen ostettaessa tavaroita nettikaupoista.

Kuljetuskaupassa tavara voidaan kuljettaa ostajalle sellaisin ehdoin, että myyjä ei maksun jälkeen saa määrätä tavarasta. Tällöin myyjä voi vaatia maksun, kun ostaja saa haltuunsa rahtikirjan tai muun todistuksen siitä, että tavara kuljetetaan sanotunlaisin ehdoin.

Pääsääntö maksupaikasta puolestaan on se, että maksu on suoritettava myyjän luona. Tällä viitataan yleensä myyjän liikepaikkaan. Mikäli maksun tulee tapahtua tavaran tai sitä koskevan asiakirjan hallinnan luovuttamista vastaan, maksu tulee suorittaa siellä, missä luovuttaminen tapahtuu. Maksupaikka voi toki olla jokin muukin, sillä kaupan osapuolet voivat sopia tästäkin varsin vapaasti.

Kuten havaitaan, ovat kauppahinnan maksamisen ajankohta ja paikka varsin vapaasti sovittavia asioita. Tämä mahdollistaa sen, että myyjä ja ostaja voivat keskenään sopia kaupanteolle parhaat olosuhteet joustavasti. Vapauden mukana tulee kuitenkin riskejä. Molempien osapuolten kannattaakin miettiä tarkkaan, mikä olisi paras tapa toteuttaa kauppa, ja lopulta kirjata kaupan sopimusehdot paperille. Molempien osapuolten allekirjoittama kauppasopimus nimittäin estää turhat käräjillä istumiset huomattavasti tehokkaammin kuin suullinen sopimus.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa