Minilex - Lakipuhelin

Oikeus hinnanalennukseen irtaimen kaupassa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Mikäli irtaimen kaupan kohteessa on virhe on ostajalla oikeus tietyin edellytyksin vaatia, että virhe korjataan, virheellisen kohteen tilalle toimitetaan uusi kohde tai että ostaja saa hinnanalennusta. Virheen ollessa olennainen ostaja voi purkaa kaupan. Lisäksi ostaja voi vaatia vahingonkorvausta. Jotta ostajalla olisi oikeus vaatia jotain yllämainituista seuraamuksista, on kaupan kohteessa olevan virheen tullut johtua muusta kuin ostajasta tai tämän puolella olevasta seikasta. Lisäksi edellytetään, että ostaja on kohtuullisessa ajassa reklamoinut virheestä myyjälle.

Hinnanalennusta ostaja voi vaatia, mikäli kaupan kohteessa olevaa virhettä ei voi korjata tai uusi toimitus ei tule kyseeseen tai sitä ei suoriteta kohtuullisessa ajassa reklamaatiosta. On kuitenkin muistettava, ettei ostajalla ole oikeutta hinnanalennukseen, jos tavara on ostettu käytettynä huutokaupasta. Hinnanalennus sopii hyvin tilanteisiin, joissa tavarassa oleva virhe ei sinänsä haittaa tavaran käyttöä tai ulkomuotoa, mutta joissa korjaus ei ole mahdollinen.
Hinnanalennus vastaa lähtökohtaisesti virheellisen ja sopimuksen mukaisen tavaran arvon erotusta luovutusajankohtana. Hinnanalennus vastaa määrältään toisin sanoen kaupan kohteessa olevan virheen taloudellista arvoa.

Jotta ostaja voi saada hinnanalennusta, tulee hänen vaatia sitä myyjältä. Koska ostaja voi vedota hinnanalennukseen vasta, jos kaupan kohteena olevaa virhettä ei voi korjata tai sitä korvata uudella toimituksella, ei hinnanalennusta koskevaa vaatimusta voida vaatia tehtäväksi yhtä ripeästi kuin vaatimusta virheen korjaamiseksi tai uuden toimituksen tekemiseksi. Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin katsottu, että vaatimus hinnanalennuksesta tulisi tehdä kolmen vuoden sisällä sitä, kun ostaja on havainnut kaupan kohteen olevan virheellinen tai kun hänen olisi pitänyt tämä havaita. Tämä kolmen vuoden aikaraja perustuu siihen, että velat vanhenevat pääsääntöisesti kolmessa vuodessa, ellei niiden vanhentumista katkaista

Kaivatessasi lisätietoa kaupan kohteessa olevaan virheeseen vetoamisesta, voit kääntyä lakimiespuhelimen puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa