Minilex - Lakipuhelin

Ostajan velvollisuudet irtaimen kaupassa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Vaikka suurin osa irtaimen tavara kauppaan liittyvistä velvollisuuksista lepää myyjän harteilla, on myös ostajaan kohdistettu tiettyjä vaatimuksia. Ostajan on ensinnäkin maksettava kauppahinta ja toiseksi myötävaikutettava kaupan syntyyn. Lisäksi ostaja ja myyjä voivat sopia tapauskohtaisesti keskenään lisävelvoitteista ostajalle (tai myyjälle). Ostajalle on esimerkiksi voitu asettaa velvollisuus olla myymättä tavaraa edelleen. Ostajalla ei ole ennakkotarkastusvelvollisuutta kaupan kohteena olevaa tavaraa kohtaan. vaan kyseessä on pikemminkin oikeus suorittaa ennakkotarkastus.

Ostajan ensisijaisena velvollisuutena on maksuvelvollisuuden täyttäminen eli kauppahinnan maksaminen. Maksun viivästyminen saattaa synnyttää velvollisuuden muun muassa vahingonkorvaukseen tai viivästyskoron suorittamiseen. Myyjälle voi syntyä myös oikeus purkaa kauppa, jos ostaja viivyttelee kohtuuttoman kauan kauppahinnan maksussa.

Ostajan velvollisuutena on myös myötävaikuttaa kauppaan. Myötävaikuttamisella tarkoitetaan sitä, että ostaja omalla toiminnallaan ei vaikeuta kauppojen loppuunsaattamista, vaan pikemminkin edesauttaa sitä esimerkiksi noutamalla tavaran ajoissa myyjältä. Ostaja ei siis saa "vetää mattoa myyjän alta". Ostaja täyttää myötävaikutusvelvollisuutensa, kun hän toimii siten kuin ovat myyjän kanssa sopineet. Tarkemmin aiheesta on kirjoitettu muun muassa artikkeleissa Ostajan myötävaikutusvelvollisuus irtaimen kaupassa ja Kauppahinnan maksamisen ajankohta ja paikka.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa