Minilex - Lakipuhelin

Ostajan oikeus vaatia uutta toimitusta


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Jos ostaja huomaa, että hänen ostamassaan tavarassa on virhe, on myyjällä ensisijaisesti oikeus valita, kuinka hän toimii tilanteessa. Yleensä kyseeseen tulee tavarassa olevan virheen korjaaminen. Kuitenkin ostajalla on oikeus vaatia uutta toimitusta eli uutta vastaavaa tavaraa myyjältä, jos sopimusrikkomuksella (esim. virheellä) on niin olennainen merkitys ostajalle. Lisäksi vaaditaan, että myyjä käsitti tai olisi pitänyt käsittää olennaisuuden merkitys. Uuden toimituksen suorittamisesta ei luonnollisesti saa aiheutua ostajalle ylimääräisiä kustannuksia, vaan kustannuksista vastaa myyjä itse.

Yleensä sopimusrikkomuksen olenaisuus tarkoittaa sitä, että tavaran laadussa on niin suuri virhe, ettei tavaraa voi millään pitää uuden veroisena, vaikka tavaraa yrittäisi korjatakin. Myös silloin, jos korjaus olisi mahdollista, mutta se kestäisi kohtuuttoman kauan, on ostajalla tällöinkin oikeus vaatia uutta toimitusta. Esimerkiksi, jos myyjä ajaa kivikkoon ostajan purjeveneellä toimittaessa tätä ostajalle, voi ostaja perustellusti vaatia uutta vastaavaa venettä myyjältä itselleen.

On syytä huomata, että myyjän velvollisuutta uusia toimitus koskevat samat rajoitukset, jotka pätevät hänen velvollisuuteensa sopimuksen täyttämiseen. Myyjä ei siis ole velvollinen uusimaan toimitusta, jos sille on olemassa este, jota myyjä ei voi voittaa. Myyjä voi vapautua velvollisuudesta uusia toimitus myös silloin, kun toimituksen uusiminen edellyttäisi niin suuria uhrauksia, että ne olisivat epäsuhteessa siihen etuun, joka ostajalle uudesta toimituksesta koituisi. Esimerkiksi jokin ainutlaatuinen esine, jota on vain yksi koko maailmassa ja joka tuhoutuu ennen kuin myyjä on luovuttanut kyseisen tavaran ostajalle. Tällaisissa tilanteissa olisi kohtuutonta vaatia myyjältä uutta toimitusta, koska sehän olisi mahdotonta.

Ostaja ei saa vaatia uutta toimitusta, ellei hän ilmoita vaatimuksestaan myyjälle samalla kun hän reklamoi tavaran virheestä tai kohtuullisessa ajassa sen jälkeen. Ostajan laiminlyönnillä ilmoittaa vaatimuksestaan ei kuitenkaan ole tällaista vaikutusta, jos myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa