Minilex - Lakipuhelin

Oikeudellinen virhe tavarassa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Oikeudelliset virheet eivät liity tavaran laatuun tai "silmillä nähtäviin virheisiin", vaan oikeudellisiin seikkoihin. Oikeudellinen virhe tarkoittaa sitä, että sivullisella eli jollakin muulla kuin myyjällä on omistus-, pantti- tai muu oikeus myytyyn tavaraan. Lisäehto oikeudelliselle virheelle on lisäksi se, että kaupantekohetkellä ei nimenomaisesti sovittu myyjän ja ostajan kesken, että ostajan on vastaanotettava tavara sivullisen oikeudesta johtuvin rajoituksin.

Oikeudellisen virheen edellytyksenä siis on, että sivullisen oikeus rajoittaa ostajan oikeusasemaa, eikä ostaja ole suostunut tällaisen rajoituksen olemassaoloon. Ostaja ei ole niin sanotusti todellinen omistaja. Käytännössä yleisin oikeudellisen virheen tilanne on sellainen, jossa myyjä myy tahallaan jonkun toisen omistaman tavaran. Myös silloin on kyseessä oikeudellinen virhe, jos myyty tavara loukkaa sivullisen patenttioikeuksia. Kuitenkin esimerkiksi tavara, jota rasittaa panttioikeus, voidaan myydä, jolloin myyjä ja ostaja yleensä sopivat normaalia alemmasta hinnasta rasitteen vuoksi. Tällöin kyseessä ei ole oikeudellinen virhe.

Oikeudelliseen virheeseen liittyvät säännökset tulevat lähtökohtaisesti sovellettaviksi silloin, kun tavara on luovutettu sivullisen oikeudesta huolimatta. Ostajalla ei ole erityistä velvollisuutta selvittää, kohdistuuko tavaraan mahdollisesti sivulliselle henkilölle kuuluvia oikeuksia. Ostajalla on myös aina oikeus korvaukseen vahingosta, joka johtuu kaupantekohetkellä olemassa olleesta oikeudellisesta virheestä, jos hän on ollut vilpittömässä mielessä. Vilpittömässä mielessä tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että ostaja ei tiennyt eikä hänen olisikaan pitänyt tietää virheen olemassaolosta.

Ostaja voi oikeudellisen virheen tilanteessa myös turvautua tavaran virheestä seuraaviin oikeuksiin. Hän voi vaatia myyjää korjaamaan virheen, jolloin sivullisen oikeus ei enää rajoita ostajan oikeutta. Samoin ostaja voi vaatia uutta suoritusta tai hinnanalennusta. Kaupan voi purkaa oikeudellisen virheen seurauksena, jos virheellä on ostajalle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt se käsittää. Ostajalla on lisäksi aina oikeus vahingonkorvaukseen kaupantekohetkellä olleen oikeudellisen virheen johdosta, mikäli ostaja ei tiennyt eikä olisi pitänytkään tietää kyseisen virheen olemassaolosta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa