Minilex - Lakipuhelin

Velvollisuus noutaa tai vastaanottaa tavara


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ostajan tulee noutaa tai vastaanottaa hänelle myyty tavara. Tämä velvollisuus kuuluu osana ostajan velvollisuuteen myötävaikuttaa kauppaan. Ostajan on siis toimittava siten, että kauppa saadaan myyjän kanssa saatettua onnistuneesti loppuun saakka. Tavaran noutaminen tai vastaanottaminenhan on olennainen osa kauppaa, joten siksi ostajalle on asetettu tällainen velvollisuus, josta hän ei voi ilman hyväksyttävää syytä perääntyä.

On huomioitava, että myyjän on kuitenkin ostajan lukuun ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin huolehtiakseen tavarasta, jos ostaja ei nouda tai vastaanota kaupan kohteena olevaa tavaraa sovittuna aikana. Lisäehtona myyjän huolehtimisvelvollisuudelle on se, että tavara on myyjän hallinnassa tai hän voi muuten huolehtia siitä.

Jos ostaja ei voi täyttää sopimusta ajoissa eli tässä tapauksessa noutaa tai vastaanottaa tavaraa, hänen on ilmoitettava myyjälle esteestä ja sen vaikutuksesta sopimuksen täyttämismahdollisuuksiin. Jos myyjä ei saa tällaista ilmoitusta kohtuullisessa ajassa siitä, kun este on tullut tai sen olisi pitänyt tulla ostajan tietoon, myyjällä on oikeus korvaukseen siitä vahingosta, joka olisi voitu välttää, jos hän olisi saanut ilmoituksen ajoissa.

Myyjällä on useita eri vaihtoehtoja toimia, kun ostaja ei nouda tai vastaanota kaupan kohteena ollutta tavaraa ajoissa ja kun tämä ostajan haluttomuus noutaa tai vastanottaa tavara ei johdu myyjän puolella olevasta seikasta. Ensinnäkin myyjä voi vaatia ostajalta sopimuksen täyttämistä ja vaatia ostajaa noutamaan tavara ajoissa. Mikäli sopimusrikkomus on olennainen tai myyjän antama kohtuullinen lisäaika on kulunut, voi myyjä tarvittaessa purkaa kaupan. Mikäli myyjälle on syntynyt vahinkoa sopimusrikkomuksen johdosta, voi hän vaatia tietyin edellytyksin vahingonkorvaustakin. Muistutettakoon, että myyjän on kuitenkin pidättäydyttävä näistä toimista, mikäli ostajalla on ollut pätevä este, jonka vuoksi hän ei ole voinut noutaa tai vastaanottaa tavaraa.

Mikäli ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa ajoissa tai ei täytä muita velvollisuuksiaan, on vaikea antaa yleispätevää ohjetta tulevista seuraamuksista. Tällaisissa tilanteissakin on tehtävä huolellinen tapauskohtainen arviointi. Ei ole ollenkaan hullumpi ajatus kysyä apua asiantuntijalta, jos tilanne on erityisen kinkkinen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa