Minilex - Lakipuhelin

Kaupan purku ennakoidun sopimusrikkomuksen perusteella


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Edellytykset kaupan purkamiselle ennakoidun sopimusrikkomuksen perusteella ovat tiukemmat kuin edellytykset turvautua pysäyttämisoikeuteen. Kaupan purku edellyttää ensinnäkin, että purkamiseen oikeuttavan sopimusrikkomuksen tapahtuminen on käynyt selväksi ja toiseksi, että sopimusrikkomuksen tulee olla olennainen.

Milloin on selvää, että sopimusrikkomus tulee tapahtumaan? On täysin mahdotonta luetella kyseisiä tilanteita, joten taas jälleen on arvioitava huolella, ennen kuin purkaa kaupan ennakoidun sopimusrikkomuksen perusteella. Esimerkiksi, jos toinen osapuoli on kirjallisesti myöntänyt, että ei kykene toimittamaan tilattua tavaraa sopimuksen mukaisesti, saattaa käsillä olla purkuperuste. KIrjallistakaan suostumusta ei tietenkään välttämättä tarvita, mutta se helpottaa omaa näyttötaakkaa, kun perustellaan kaupan purkua. Ainahan vastapuoli ei myönnä, että sopimusrikkomus on tulee tapahtumaan.

Olennaisuuden arviointiin vaikuttaa se, miten keskeinen rikottu velvoite oli sopimuksen kokonaisuudessa. Toisin sanoen, jos osapuoli rikkoo jotain sopimuksen ehtoa, joka ei vaikuttaisi kovinkaan paljoa kaupan toteutumiseen, ei kyseinen sopimusrikkomus ole riittävä peruste purkaa sopimusta tai edes välttämättä käyttää pysäyttämisoikeutta. Sopimusrikkomuksella tarkoitetaan toisen osapuolen "suoritushäiriötä", jossa osapuoli ei toteuta sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan.

Ennen kaupan purkua on syytä kulla vastapuolta ja kysyä tämän tilanteesta. Jos vastapuoli myöntää vaikeutensa, mutta asettaa hyväksyttävän vakuuden turvatakseen esimerkiksi kauppahinnan maksamisen, ei tällöin synny purkuperustetta. On tärkeää myös tietää, että konkurssitilanteissa konkurssipesältä on esimerkiksi tiedusteltava, haluaako pesä sitoutua kauppaan. Tällöin konkurssipesän asettaessa riittävän vakuuden, ei kauppaa luonnollisesti voi purkaa. Konkurssi ei siis ole automaattisesti purkuperuste.

Ennakoidun sopimusrikkomuksen tilanteet ovat usein varsin hankalia. Tarvittaessa voitkin kysyä ammattilaiselta apua, mikäli kohdallesi sattuu tällainen, tapauskohtaista arviointia vaativa, haastava tilanne.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa