Minilex - Lakipuhelin

Milloin on kyseessä ostajan viivästys?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ostajan viivästys on kyseessä, jos ostaja ei maksa kauppahintaa joko oikeaan aikaan tai lainkaan. Ostajan viivästys tulee kysymykseen myös silloin, kun ostaja on suorittanut maksun ajoissa, mutta maksettu summa on paljon pienempi kuin oli sovittu. Samoin ostaja joutuu viivästykseen, jos hän ei täytä velvollisuuttaan myötävaikuttaa kauppaan. Ostajan myötävaikuttamisvelvoitteen laiminlyöntiä on esimerkiksi se, että ostaja ei esimerkiksi toimita myyjälle tavaran valmistamista varten tarvittavia piirustuksia tai hanki tarvittavia viranomaislupia kauppaa varten.

Myyjä ei kuitenkaan saa vedota ostajan viivästykseen virheenä, jos kyseinen viivästys johtuu myyjästä tai hänen puolellaan olevasta seikasta. Ostaja ei joudu viivästykseen esimerkiksi silloin, jos maksu saapuu perille liian myöhään myyjän laskuun sisältyvien tietojen maksuosoitteesta tai pankkiyhteydestä osoittauduttua virheellisiksi.

Ostajan maksuvelvollisuus käsittää myös tietyt toimenpiteet, joiden tarkoituksena on mahdollistaa maksun suorittaminen tai varmistaa myyjän saatava. Jos on esimerkiksi sovittu, että ostajan on hyväksyttävä vekseli, ja ostaja ei ole sitä sovitussa ajassa hyväksynyt, ostajan katsotaan joutuneen maksuviivästykseen. Myös muun sopimuksessa edellytetyn maksuvelvollisuuden laiminlyömistä, kuten vakuuden asettamisen rikkomista pidetään maksuviivästyksenä.

Ostajan viivästyksen vuoksi myyjä saa vaatia maksua tai sopimuksen täyttämistä muuten tai purkaa kaupan sekä lisäksi vaatia vahingonkorvausta. Hän saa myös pidättää tavaran itsellään sekä vaatia korkoa myöhästyneelle maksulle.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa