Minilex - Lakipuhelin

Mikä vahinko tulee korvattavaksi?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Lähtökohtana vahingon korvaamisessa on täyden korvauksen periaate. Se osapuoli, joka on kärsinyt vahinkoa esimerkiksi tavaran virheestä tai myyjän viivästyksestä, on saatettava taloudellisesti samaan asemaan kuin missä hän olisi ollut, mikäli sopimus tavaran kaupasta olisi täytetty sovitusti. Sopimusrikkomuksen vuoksi suoritettava vahingonkorvaus käsittää korvauksen kuluista, hinnanerosta, saamatta jääneestä voitosta sekä muusta välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka sopimusrikkomuksesta on aiheutunut.

Välittömiä vahinkoja ovat esimerkiksi erilaiset selvittelykustannukset, kuten puhelin- tai muut vastaavat menot. Viivästyksen vuoksi hyödyttömiksi tulleet kuljetus- tai varastokustannukset ovat myös välitöntä vahinkoa. Samoin esimerkiksi, jos ostaja purkaa kaupan myyjän sopimusrikkomuksen vuoksi ja tavaran hintataso on kaupanteon jälkeen noussut, voi ostajalla olla oikeus vaatia korvausta hinnanerosta välittömänä vahinkona.

Välillisenä vahinkona pidetään vahinkoa, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä sekä muuta vahinkoa, joka johtuu siitä, ettei tavaraa voida käyttää tarkoitetulla tavalla. Samoin esimerkiksi voitonmenetys on välillistä vahinkoa. Katso lisää välillisen vahingon korvaamisesta osiosta -Korvataanko virheestä aiheutunut välillinen vahinko? -.

Hyvin monet asiat voivat tulla siis korvatuksi, ja on huomattava, että luettelo ei ole tyhjentävä. Mikäli tavarassasi on virhe tai jotain muutaa vahinkoa on kaupan yhteydessä on mennyt mönkään, ei välttämättä kannata lähteä ajattelemaan, että onko tämä nyt välillistä tai välitöntä vahinkoa. Kannattaa lähteä rakentamaan arviointia muutaman kysymyksen avulla. Ensinnäkin, mitä vahinkoa on aiheutunut. Toiseksi, kenen syy se voisi olla: johtuiko vahinko omasta, myyjän vai tavaran valmistajan virheestä. Kolmanneksi, onko tavaraan liittyvän virheen ja vahingon välillä syy-yhteys. Ja vielä, oliko vahinko ennakoittavissa?

Tarvittaessa arvioinnissa voit kääntyä ammattilaisten puoleen, sillä vahingonkorvausasiat eivät yleenäs ole helpoimmasta päästä olevia tapauksia.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa