Minilex - Lakipuhelin

Kauppahinnan suuruuden määräytyminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Yleensä kauppahinnan suuruus käy ilmi myyjän ja ostajan välisestä sopimuksesta. Kauppahinta on niin tärkeä osa itse kauppaa, että molemmat osapuolet usein haluavat sopia siitä ennen kauppojen lukkoon lyömistä. Siksi onkin aika harvinaista, että myyjä ja ostaja eivät ole sopineet hinnasta ennen kauppoja tai edes siitä, millä perusteella kauppahinta määräytyy.

Jos osapuolet eivät syystä tai toisesta ole sopineet tavaran hinnasta, ostajan on maksettava hinta, joka on kohtuullinen ottaen huomioon tavaran laatu ja ominaisuudet, kaupantekohetken käypä hinta sekä muut olosuhteet. Monesti, kun kauppahintaa ei ole sovittu, verrataan tavaraa muihin samanlaisiin tavaroihin ja katsotaan, mikä näiden hintataso yleensä on. Ainahan kauppahinta ei epäselvissä tapauksissa määräydy näin kivuttomasti, vaan tavaraan voi liittyä esimerkiksi myyjän tekemiä parannustöitä, jotka pitää luonnollisesti ottaa huomioon kauppahintaa määriteltäessä.

Hinta voi määräytyä myös tavaran lukumäärän, mitan tai painon mukaan. Tällöin hinta lasketaan sen hetken mukaisesti, jolloin vaaranvastuu siirtyy ostajalle eli useimmiten käytännössä luovutuksen hetkellä. Mikäli tavaran hinta lasketaan sen painon mukaan, pakkauksen painoa ei oteta huomioon. Eli muun muassa tavaraa suojaavien muovien, lautojen ja styroksien painoa ei tietenkään lasketa mukaan, kun lasketaan ostetun tavaran painoa ja sitä kautta kauppahintaa.

Kauppahinta maksetaan käytännössä usein laskua vastaan. Jos ostaja on saanut laskun, sitoo siinä ilmoitettu hinta häntä. Jos ostaja ei kuitenkaan hyväksy laskussa mainittua hintaa, on hänen reklamoitava eli ilmoitettava kohtuullisessa ajassa myyjälle, ettei hän hyväksy kauppahintaa. Jollei ostaja tee reklamaatiota, sitoo laskussa ilmoitettu hinta häntä, ellei alemmasta hinnasta voida katsoa sovitun tai vaadittu hinta ole selvästi kohtuuton.

Vaikka suullinen sopimus kauppahinnasta on lähtökohtaisesti yhtä pätevä kuin kirjallinen sopimus, olisi kuitenkin erittäin hyvä kirjata sovitut kauppaehdot hintoineen ylös. Näin vältytään tulevaisuudessa mahdollisilta epäselvyyksiltä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa