Minilex - Lakipuhelin

Ennakoitu sopimusrikkomus ja pysäyttämisoikeus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Irtaimen kaupassa sopimuksen osapuolilla on käytettävissään ennen sopimuksen täyttämistä tiettyjä keinoja, joiden avulla on mahdollista minimoida toisen osapuolen mahdollisesta sopimusrikkomuksesta aiheutuvat vahingot. Eräs näistä keinoista on pysäyttämisoikeus.

Jos sopijapuolen toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat kaupanteon jälkeen sellaisiksi, että hän ei kykene suoriutumaan sopimusvelvoitteistaan, vastapuoli saa omalta osaltaan keskeyttää sopimuksen täyttämisen ja pidättyä suorituksestaan. Jos esimerkiksi myyjä saa kaupanteon jälkeen tietää, että ostaja on varaton tai muuten kykenemätön maksamaan kauppahintaa, hän voi pidättää tavaran hallinnan itsellään. Toisaalta, jos ilmenee, että myyjä ei jostain syystä voi luovuttaa kaupan kohteena olevaa tavaraa sovitulla tavalla, voi ostaja puolestaan pidättyä maksamasta kauppahintaa.

Ihan heppoisin perustein ei sopimuksen osapuoli voi vedota pysäyttämisoikeuteensa. Syyn on oltava painava, mikä tarkoittaa sitä, että pelkän kuulopuheiden perusteella ei voi esimerkiksi keskeyttää tavaran lähettämistä. Toisen osapuolen taloudelliset ongelmat tai toimitusvaikeudet voivat esimerkiksi olla tietyissä olosuhteissa riittävän painava syy käyttää pysäyttämisoikeutta. Painavia syitä voi olla monenlaisia, ja avainsana tässäkin kohtaa on tapauskohtainen harkinta.

Sopijapuolen, joka vetoaa pysäyttämisoikeuteensa esimerkiksi pidättäytymällä maksamasta kauppahintaa, on heti ilmoitettava siitä vastapuolelle. Jos hän ei tee näin, on sopimuksen vastapuolella mahdollisesti oikeus vahingonkorvaukseen. Vahingon on tällöin täytynyt aiheutua siitä, että ilmoitusta ei ole annettu ajoissa. Tällainen vahingonkorvaus tulee kyseeseen esimerkiksi silloin, kun työntekijät seisovat turhaan työmaalla, koska tietty työväline ei ole tullutkaan sopimuksen mukaisesti työmaalle. Tällöin työvälineen toimittaja, joka on vedonnut pysäyttämisoikeuteensa eikä ole ilmoittanut siitä vastapuolelle, voi joutua korvaamaan työntekijöiden palkat menettelynsä seurauksena.

Sopimuksen osapuolen, joka on käyttänyt pysäyttämisoikeuttaan, tulee jatkaa sopimuksen täyttämistä, jos vastapuoli asettaa hyväksyttävän vakuuden siitä, että hän täyttää sopimuksen. Toisin sanoen myyjän on luovutettava kaupan kohde ostajalla, jos ostaja lupaa kirjallisesti myydä vaikkapa televisionsa maksaakseen kauppahinnan maksuvaikeuksien ilmaantuessa. Tässä tapauksessa televisio toimii kauppahinnan suorittamisen vakuutena.

Pysäyttämisoikeus on siis eräs keino turvata oma selusta ennen todennäköistä sopimusrikkomusta. On kuitenkin syytä muistaa, että ei kannata tehdä tässäkään liian hätiköityjä ratkaisuja liian nopealla aikataululla. Tarkka kokonaisharkinta on aina paikallaan.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa