Minilex - Lakipuhelin

Työsuhteen ehtojen muuttaminen - KKO:2009:17

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Työsopimus
    Työsuhteen ehtojen muuttaminen
    Luottamusmies

K kertoi Lapin Lähivakuutusyhdistystä vastaan ajamassaan kanteessa, että hän oli työskennellyt yhdistyksen palveluksessa vakuutustoimihenkilönä toistaiseksi voimassa olevaksi tarkoitetun työsopimuksen perusteella. Työsopimuksen mukainen työntekopaikka oli ollut yhdistyksen Tervolan toimipiste. Yhdistys oli ilmoittanut, että K:n työntekopaikka muuttuisi siten, että hän työskentelisi joka viikko kolme päivää Torniossa ja kaksi päivää Tervolassa. Koska K ei ollut hyväksynyt muutosta, yhdistys oli päättänyt K:n työsuhteen irtisanomisajan jälkeen.

Käräjäoikeus katsoi, että yhdistyksellä oli lähtökohtaisesti ollut taloudelliset ja tuotannolliset perusteet henkilökunnan vähentämiseen eikä Tervolan toimipisteessä ollut ollut riittävästi työtä kahdelle henkilölle. Käräjäoikeus totesi riidattomaksi, että yhdistys oli tarjonnut K:lle myös muita vaihtoehtoisia työntekomuotoja. Näin ollen yhdistys oli täyttänyt velvollisuutensa tarjota K:lle muuta työtä tai koulutusta.

Käräjäoikeus totesi, että työnantajan työntekovaltaan kuului päättää, mitä työtä tehdään ja missä työ tehdään. Käräjäoikeus katsoi näytetyksi, että yhdistyksellä oli K:n työn kokonaan loputtua Tervolan toimipisteessä ollut oikeus muuttaa hänen työsuhteensa ehtoja irtisanomisaikaa noudattaen vetoamillaan taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. Koska K ei ollut hyväksynyt muutettuja ehtoja, yhdistyksellä oli ollut oikeus päättää hänen työsuhteensa. Käräjäoikeus hylkäsi kanteen.

K valitti hovioikeuteen. Hovioikeus katsoi, että yhdistys ei ollut näyttänyt, ettei se olisi voinut järjestellä töitä siten, että K olisi hoitanut vakuutustoimihenkilön tehtävät Tervolassa ja hänelle olisi tarvittaessa siirretty muualta tehtäviä hoidettaviksi Tervolassa. Hovioikeus jatkoi, että yhdistys ei myöskään ollut näyttänyt, ettei Tervolan toimipisteen toimistopäällikköä olisi voitu siirtää työskentelemään kolmena päivänä viikossa Torniossa. Hovioikeus katsoi, että tilanteessa, jossa vakuutustoimihenkilön työ oli jatkunut Tervolan toimipisteessä, K:lla oli luottamusmiesasemansa perusteella ollut oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta työstä. Hänen työsuhteensa oli siten päätetty perusteettomasti.

Asia eteni korkeimpaan oikeuteen. Korkein oikeus lausui, että K oli toiminut yhdistyksen kaikkien toimipisteiden toimihenkilöiden luottamusmiehenä eikä luottamusmiestehtävän hoitaminen olisi vaikeutunut, vaikka hän olisi osaksi siirtynyt työskentelemään Tornion toimipisteessä. Korkein oikeus katsoi, ettei K:n luottamusmiehenä toimiminen ollut esteenä K:n työtehtävien järjestelylle yhdistyksen esittämin tavoin. K:n työsuhdetta ei näin ollen päätetty perusteettomasti.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa