Minilex - Lakipuhelin

Tapaturmakorvaus - KKO:2009:23

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Tapaturmakorvaus
    Työstä johtuvat olosuhteet

Tapauksessa oli kyse siitä, että työntekijälle oli varattu puhelimitse aika työterveyslääkärin vastaanotolle työuupumusoireiden vuoksi. Matkalla vastaanotolle työntekijä oli kaatunut ja loukannut oikean jalkansa. Vakuutusyhtiö epäsi A:lta tapaturmavakuutuslain mukaisen korvauksen katsoen, että kaatuminen matkalla käynnille työterveyshuollossa ei ollut sattunut työssä, eikä työstä johtuvissa olosuhteissa. A haki muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta, joka ei kuitenkaan muuttanut tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä.

Asia eteni korkeimpaan oikeuteen joka totesi, että tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentin mukaan työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka aiheuttaen vamman tai sairauden on kohdannut työntekijää muun muassa 2) työstä johtuvissa olosuhteissa a) työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella, b) matkalla asunnosta työpaikalle tai päin vastoin taikka c) hänen ollessaan työnantajansa asioilla.

A:n lääkärissäkäynnin syynä olivat olleet hänen työpaikalla ilmenneet selvät ja vakavat työuupumukseen viittaavat oireet. Työuupumus oli nimenomaan työhön liittyvien rasitustekijöiden johdosta syntynyt uupumistila. Korkein oikeus katsoi, että työuupumusta voitiin pitää työstä johtuvana, sairauteen rinnastettavana tilana. Myös työuupumuksesta johtuvalla lääkärissäkäynnillä sattuneen tapaturman oli sen vuoksi perusteltua katsoa syntyneen työstä johtuvissa olosuhteissa. Siten korkein oikeus katsoi, että A:n tapaturma on sattunut tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla työstä johtuvissa olosuhteissa.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa