Minilex - Lakipuhelin

Merimiehen sairausajan palkka - KKO:2006:48

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Merimies
    Työsopimus
    Sairausajan palkka

A oli merimies, joka oli ollut sairauslomalla kolme kuukautta. A:n työnantaja oli maksanut sairausajalta palkkaa 60 päivältä ja sairaanhoidon kustannuksista korvausta 42 päivältä. Maksut olivat olleet merimieslain mukaiset. A palasi töihin, mutta jo kahden kuukauden jälkeen hän sairastui uudestaan samaan sairauteen. Tällä kertaa työnantaja kieltäytyi maksamasta sairausajan palkkaa ja korvausta sairaanhoidon kustannuksista, koska merimieslain mukaan saman sairauden perusteella ei tarvinnut maksaa yli 60 päivää sairausajan palkkaa tai yli 42 sairaanhoidon kustannusten korvausta. Käräjäoikeuden mukaan saman sairauden uusiutuessa ei tarvitse maksaa laissa säädettyjä aikoja pitemmältä ajalta palkkaa tai kulukorvausta. Hovioikeus sen sijaan katsoi, että työkyvyttömyysjaksoja ei tarkastella kokonaisuutena, vaan erillisinä tapahtumina. Tähän lopputulokseen päätyi myös korkein oikeus.

Merimieslaki oli korvaus säännöstensä osalta tarkoitettu samankaltaiseksi työsopimuslain kanssa, jossa säädetään, että sairausajan palkkaa maksetaan kunkin työkyvyttömyysjakson alusta. Merkitystä ei siis ole sillä, onko kysymys samasta vai eri sairaudesta. Merimieslakia on siten tulkittava siten, että merimieslain mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan säädetyt ajat palkkaa ja kulukorvausta jokaisen sairausjakson osalta erikseen riippumatta sairauden laadusta. Korkein oikeus tuomitsi, että hovioikeuden tuomio jää lainvoimaiseksi ja työnantaja oli velvollinen korvaamaan A:lle sairaanhoidon kustannukset sekä sairausajanpalkan. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa