Minilex - Lakipuhelin

KKO:1995:152 Hyvitys lomauttamisesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Työsopimus
    Äitiys- ja vanhempainloma
    Lomauttaminen

Kauppatieteiden maisteri A oli 23.8.1989 lähtien työskennellyt Naisen Maailma Oy:n tuotepäällikkönä ja 16.1.1993 lähtien Grease Oy:n toisena tuotepäällikkönä. Hän oli tehnyt vaatteiden hankintaa vähittäismyyntiä varten sekä Suomesta että ulkomailta. Tuotteita oli valmistutettu Portugalissa ja A oli osittain valvonut kyseistä valmistustoimintaa. Hän oli myös jonkin verran suunnitellut ja ideoinut vaatteita.

A:n äitiys- ja vanhempainloma oli alkanut 19.1.1992. Äitiysloman sijainen, ylioppilasmerkonomi ja vaatesuunnittelija B oli palkattu Naisten Maailmaan siten, että määräaikainen työsopimus oli kirjattu 1992 vuoden loppuun asti. A oli perehdyttänyt B:tä tehtäviin. Naisen Maailma oli alkanut valmistuttaa vaatteita muun muassa Virossa vuoden 1992 loppupuoliskolla ja B:n työtehtävät olivat keskittyneet mainittuun projektiin. B oli valvonut valmistustoimintaa, ostanut kankaita ja suunnitellut asusteita. Hänen työsopimuksensa oli muutettu toistaiseksi voimassa olevaksi vuoden 1992 lopulla. 

Naisen Maailman työntekijät oli 16.1.1993 siirretty Grease Oy:n palvelukseen. 

Kun A oli palannut äitiys- ja vanhempainlomaltaan 25.1.1993 hän ei saanut takaisin tuotepäällikön tehtävää, vaan B oli hoitanut sitä. Grease Oy oli 11.2.1993 antanut A:lle lomautusilmoituksen ja lomauttanut hänet toistaiseksi alkaen 26.2.1993. Lomautuksen syyksi oli ilmoitettu taloudelliset ja tuotannolliset syyt. A:n töihin palatessa tuotepäällikön tehtäviä hoiti kaksi henkilöä, joten tilanne oli sama kuin ennen äityslomaa ja sen aikana. 

Vaikka tuotepäällikön työt olivat jonkin verran muuttuneet ja monipuolistuneet, niiden perusluonne oli kuitenkin pysynyt samanlaisena siten, että pääasiallinen tehtävä oli valvoa vaatteiden valmistuttamista. Työnantaja oli arvioinut, että B oli ollut pätevämpi hoitamaan osittain muuttuneita työtehtäviä kuin A. Korkeimman oikeuden mukaan pääteltävissä ei kuitenkaan ollut, etteikö A:lla olisi ollut työnantajan järjestämän perehdyttämisen jälkeen edellytyksiä oppia myös muuttuneita ja uudistuneita tuotepäällikön tehtäviä.

KKO totesi, että Grease Oy:lla oli työtehtävien osittaisesta muuttumisesta huolimatta edelleen ollut tarjota äitiys- ja vanhempainlomalta palaavalle A:lle aikaisempaan tuotepäällikön työhön rinnastettavaa työtä. Työsopimuslain 34 h §:n säännös estää äitiys- ja vanhempainlomalta palaavan työntekijän syrjäyttämisen sillä perusteella, että työntekijän sijaiseksi otettu toinen työntekijä työnantajan arvion mukaan selviytyy osittain muuttuneista työtehtävistä paremmin kuin lomalta palaava työntekijä. 

Lomauttaminen taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä on yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 6 §:n 3 b kohdan mukaan ollut yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluva asia. Asiassa ei kuitenkaan oltu näytetty, että Grease Oy olisi neuvotellut asiasta ennen ratkaisua A:n kanssa siten, kuin edellä mainittu laki edellyttää. Yhtiö oli siten yhteistoimintavelvoitteen tahallisen tai ilmeisestä huolimattomuudesta johtuneen rikkomisen vuoksi velvollinen suorittamaan A:lle lain 15 a §:n 1 momentin mukaista hyvitystä.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa