Minilex - Lakipuhelin

Työsuhde-etuudet - KKO:2009:52

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Työsopimus
    työsuhde-etuudet
    Tasapuolinen kohtelu

Tapauksessa oli kyse siitä, että rakennusurakointia harjoittava työnantaja oli järjestänyt toimihenkilöilleen lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi muita terveydenhuollon palveluita. Tarkoituksena työnantajalla oli sitouttaa tätä tärkeänä pitämäänsä henkilöstöryhmää ja vähentää yhtiön toiminnan kannalta tärkeiden henkilöiden sairauspoissaoloja. Työnantajan palveluksessa oleville rakennustyöntekijöille oli järjestetty vain lakisääteinen työterveyshuolto. Kyse oli siitä, oliko työnantaja rikkonut lain mukaista tasapuolisen kohtelun vaatimusta.

Lain mukaan yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän kiellosta säädetään yhdenvertaisuuslaissa. Tasa-arvosta ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa. Työnantaja voi järjestää halutessaan työntekijöille sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja.

Kanteessa työntekijät totesivat, että yhtiö rikkoo säädettyä syrjintäkielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimusta myöntäessään heille ilman perusteltua syytä suppeamman työterveyshuollon kuin yhtiön toimihenkilöille oli myönnetty. Työntekijöitä tuli kohdella samojen periaatteiden mukaan kuin toimihenkilöitä.

Käräjäoikeus vahvisti, että yhtiö oli rikkonut tasapuolisen kohtelun vaatimusta asettaen työntekijät eriarvoiseen asemaan suhteessa eräisiin yhtiön toimihenkilöihin ja myöntäessään heille ilman perusteltua syytä suppeamman terveydenhuollon. Perusteena erilaiseen terveydenhuoltoon oli, että avainhenkilöiden tehtävien laatu ja niiden suorittamiseen liittynyt todellinen ja ratkaiseva vaatimus. Kaikki toimihenkilöt eivät kuitenkaan olleet yhtiön toiminnalle tärkeitä avainhenkilöitä. Näiden henkilöiden osalta yhtiö, ei ollut osoittanut, että erilaisen kohtelun perusteen olisi ollut työn suorittamiseen ja laatuun liittyvä todellinen ja ratkaiseva vaatimus. Hovioikeus katsoi, ettei käräjäoikeuden tuomion lopputulosta ollut syytä muuttaa.

Myöskään korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden tuomion lopputulosta. Korkein oikeus totesi, että yhtiön esittämät perusteet menettelylleen eivät kattaneet koko toimihenkilöryhmää. Yhtiön muitakaan perusteluja ei voida pitää riittävinä rakennustyöntekijöiden ja toimihenkilöiden erilaiselle kohtelulle.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa