Minilex - Lakipuhelin

Työsopimuslain soveltamisala - KKO:2009:65

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Työsopimus
    Työsopimuslain soveltamisala

Tapauksessa M sekä A ja B perustettavan yhtiön lukuun olivat sopineet, että M luovutti erään liikkeensä myyntitoiminnan perustettavan yhtiön hoidettavaksi. Kyse oli siitä, olivatko myyntityön tehneet A ja B olleet työsuhteessa M:ään.

Käräjäoikeuden kanteessaan A ja B vaativat, että M velvoitetaan maksamaan heille palkka, ylityökorvauksia ja lomakorvauksia. Oli sovittu, että perustettava yhtiö hoitaa M:n Helsingissä sijaitsevan sisustusalan liikkeen myynnin provisiota vastaan. Kysymyksessä oli tosiasiallisesti ollut työsopimus, koska M oli pidättänyt itsellään kaikki työnantajan oikeudet.

Käräjäoikeus velvoitti M:n suorittamaan A:lle ja B:lle työsuhteeseen perustuvia saatavia. Käräjäoikeus totesi, että se, että asianosaiset olivat alun perin sopineet myymälän hoitamisesta yritystoimintana ja se, että perustettu avoin yhtiö oli heti alussa täyttänyt yrittäjätoiminnan muodolliset kriteerit, ei riittänyt osoittamaan myymälää tosiasiallisesti hoidetun yrittäjänä. Tosiasialliset olosuhteet osoittivat M johtaneen ja valvoneen A:n ja B:n henkilökohtaista työskentelyä M:n tiloissa ja välineillä tilanteessa, jossa heidän perustamaltaan yhtiöltä oli puuttunut taloudellinen riski ja muu yritystoiminta. Näin ollen kyseessä oli tosiasiallisesti työsuhde. Myöskään hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Korkeimmassa oikeudessa M vaati, että hovioikeuden tuomio kumotaan. Korkein oikeus päätyi kumoamaan hovioikeuden tuomion ja hylkäsi A:n ja B:n kanteen. Lisäksi M vapautui korvausvelvollisuudesta. Korkein oikeus totesi, että A:n ja B:n ei voida katsoa olleen työsuhteessa M:ään. Vaikka solmittu sopimus on eräissä suhteissa rajoittanut A:n ja B:n liikkeenharjoittamista, heillä on kuitenkin ollut itse mahdollisuus vaikuttaa tavaravalintoihin, myyntityön järjestelyyn ja liikkeen organisointiin sekä suunnittelupalvelujen tarjoamiseen. Niinpä liiketoiminnan lopputulos on siten olennaisesti riippunut heidän omista päätöksistään ja toiminnastaan. Näin ollen he eivät ole olleet työntekijään verrattavassa asemassa.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa