Minilex - Lakipuhelin

Työsopimus ja työpalkka - KKO:2012:82

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Työsopimus
    Työpalkka

Ratkaisussa KKO:2012:82 oli kyse työpalkasta.  Asiassa K:n työ-ja palkkasopimuksessa oli sovittu työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa korkeammasta kokonaispalkasta.  Palkan oli ilmoitettu sisältävän työehtosopimuksen mukaiset palkan lisät.  K nosti kanteen käräjäoikeudessa työnantajaan vastaan, jossa vaati yksilöidystä työsuhteesta johtuvia ilta-, yö- ja sunnuntaityölisiä sekä lomakorvausta ja lomaltapaluurajaa suoritettavaksi.  K lausui, että työehtosopimuksen mukaan hänelle oli peruspalkan lisäksi maksettava vaaditut lisät.  Työnantaja vaati, että kanne hylätään.  Työnantaja katsoi, että K:n työsopimus ei ollut työehtosopimuksen kanssa ristiriidassa, sillä työsopimuksen mukainen palkka oli korkeampi kuin työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka lisineen.  Käräjäoikeus hylkäsi K:n vaatimukset.  Hovioikeus katsoi, ettei K:n kanssa sovitussa palkassa oltu eritelty työehtosopimuksen mukaan kuuluvia lisiä.  Hovioikeus velvoitti työnantajan suorittamaan K:lle tämän vaatimat lisät ja korvaukset korkoineen.

Työnantaja valitti hovioikeuden tuomiosta korkeimpaan oikeuteen.  Korkeimman oikeuden tuli ratkaista, voiko työnantaja näissä olosuhteissa vedota sopimuksessa olevaan ehtoon, jonka mukaan kaikki työehtosopimuksen mukaiset palkan lisät sisältyivät kokonaispalkkaan, vai onko K oikeutettu vaatimiinsa korvauksiin.  Työaikalain 40 §:n 1 momentin mukaan työmarkkinaosapuolet voivat työntekijän vahingoksikin sopia muun ohella siitä, miten yö- ja sunnuntaityö korvataan.  K:n työsuhteessa oli edellytetty, että työntekijälle oli maksettava ilta-, yö- ja sunnuntailisät eritellysti toteutuneiden työtuntien mukaan. 

Korkein oikeus totesi, että sovittu palkkausehto on epämääräinen ja tulkinnanvarainen.  Työoikeudessa tulee noudattaa työntekijän suojelun periaatetta.  Epäselvissä tapauksissa työnantajan laatimaa sopimusta tulkitaan työntekijän eduksi.  Korkein oikeus katsoi, että työnantaja ei ole noudattanut velvollisuuttaan eritellä mahdollisesti maksamiaan ilta-, yö- ja sunnuntailisiä.  Asiassa on siis jäänyt näyttämättä, että K:lle olisi peruspalkan lisäksi maksettu lisiä.  Hovioikeuden lopputulosta ei muuteta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa