Minilex - Lakipuhelin

Työsopimus ja syrjintä - KKO:2008:28

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Työsopimus
    Työpalkka
    Syrjintä
    Tasapuolinen kohtelu

Yhtiön peruspalkkausta täydentävän bonusohjelman piiriin oli kutsuttu ne vakinaisessa työsuhteessa olevat työntekijät, joiden työsuhde kestäisi koko vuoden tai jotka tulisivat yhtiön palvelukseen ensimmäisten kolmen kuukauden aikana. Bonusohjelman piiriin eivät kuuluneet työntekijät, joille kertyi poissaoloja yli kolme kuukautta. Bonuksen suuruus suhteutettiin poissaoloihin.

Kysymys oli siitä, oliko yhtiö voinut perustellusti jättää bonusohjelman ulkopuolelle

- osa-aikaisissa työsuhteissa olevat osa-aikaeläkeläiset

- määräaikaisissa työsuhteissa olevat, joiden työsuhteiden oli määrä päättyä ennen vuoden vaihdetta

- oppisopimussuhteessa olevat

Ilman syrjintäkieltoa ja tasapuolisen kohtelun vaatimusta rikkomatta.

 

Käräjäoikeus

Mainittujen työntekijöiden työ ei ollut ollut luonteeltaan sellaista, että heidät olisi sillä perusteella voitu asettaa bonusohjelman suhteen eri asemaan kuin muut työntekijät, eikä heidän ollut näytetty tehneen työtään muista poikkeavalla tavalla. Kukin oli vaikuttanut omalla työpanoksellaan tuloksen syntymiseen. Näyttämättä oli jäänyt, että yhtiöllä olisi ollut asiallinen syy menettelyynsä. Käräjäoikeus velvoitti yhtiön suorittamaan työntekijöille vaaditut bonukset.

 

Hovioikeus

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

 

Korkein oikeus

Yhtiölle myönnettiin valituslupa, ja se vaati valituksessaan hovioikeuden tuomion kumoamista ja kanteen hylkäämistä.

Korkein oikeus vetosi Työsopimuslain säännökseen, jonka mukaan määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa ei saa pelkästään työsopimuksen kestoajan tai työajan pituuden vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa, ellei se ole perusteltua asiallisista syistä. Korkeimman oikeuden mukaan ottaen kuitenkin huomioon oppisopimuskoulutuksen tarkoitus ja sen mukaisten työtehtävien laatu, yhtiöllä on ollut objektiivisesti arvioiden hyväksyttävä ja asiallinen syy jättää määräaikaisissa työsuhteissa olleet S ja W bonusohjelman ulkopuolelle. Korkein oikeus näin ollen muutti Hovioikeuden tuomiota siten, että yhtiö vapautettiin suorittamasta S:lle ja W:lle maksettavaksi tuomittuja bonuksia. Muiden osalta hovioikeuden tuomio jäi pysyväksi.

 

Esittelijän mietintö ja eri mieltä olevan jäsenen lausunto

Määräaikainen esittelijäneuvos Loukusa sekä oikeusneuvos Raulos esittivät lausunnoissaan, että yhtiö tulisi vapauttaa suorittamasta osalle työntekijöistä maksettavaksi tuomittuja bonuksia, ja jättää yhtiön maksettavaksi ainoastaan osa-aikaisille työntekijöille maksettavaksi tuomitut bonukset.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa