Minilex - Lakipuhelin

Työsopimuksen purkautuneena pitäminen - KKO:2008:50

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Työsopimus
    Työsopimuksen päättäminen
    Työsopimuksen purkautuneena pitäminen

Tapauksessa työntekijä oli ollut työnantajalle pätevää syytä ilmoittamatta poissa työstä viisi perättäistä työpäivää sekä niitä seuranneet arkilauantain ja sunnuntain, jotka eivät olleet työntekijän työpäiviä. Työntekijän katsottiin olleen poissa työstä seitsemän päivää työsopimuslaissa tarkoitetulla tavalla. Työnantajalla oli siten oikeus käsitellä työsopimusta purkautuneena.

Lain mukaan, jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaololleen, työnantaja saa käsitellä työsopimusta purkautuneena poissaolon alkamisesta lukien.

Yhtiö oli H:n palattua työhön ilmoittanut pitävänsä hänen työsopimustaan purkautuneena. Yhtiö oli kuitenkin antanut H:lle vaihtoehtoisesti mahdollisuuden irtisanoa työsopimuksensa, minkä H oli tehnytkin. H totesi kanteessaan, että yhtiöllä ei ollut laillista perustetta työsopimuksen purkamiseen, koska hän ei ollut poissa työstä seitsemää päivää ja koska hänen poissaolonsa oli ollut luvallinen ja yhtiö oli ollut tietoinen poissaolon syystä.

Käräjäoikeus velvoitti työnantajan maksamaan H:lle kanteessa vaaditun irtisanomisajan palkan sekä korvauksen työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Käräjäoikeus katsoi, että työsopimuksen purkautuneena pitäminen edellytti vähintään seitsemän perättäisen työpäivän poissaoloa. H oli ollut poissa viisi työpäivää, joten yhtiöllä ei ollut oikeutta käsitellä hänen työsopimustaan purkautuneena hänen palatessaan töihin. Hovioikeus katsoi, ettei käräjäoikeuden tuomiota tullut muuttaa.

Korkein oikeus kumosi hovioikeuden tuomion ja hylkäsi kanteen. Työnantaja vapautettiin kaikesta korvausvelvollisuudesta. Korkein oikeus katsoi, että työnantajalla oli ollut oikeus pitää työsopimusta purkautuneena. H:n kohdalla säännöllinen työviikko on käsittänyt viisi työpäivää ja kaksi vapaapäivää. Hän ei ole tavanomaisen viikonloppuvapaan jälkeen mennyt työhön maanantaina vaan on ollut sen jälkeen työstä poissa kaikki sen viikon viisi työpäivää palaten työpaikalleen vasta seuraavana maanantaina. Tämä tarkoittaa, että hän on ollut poissa työstä viikon ja siten lain mukaan tarkoitetuin tavoin vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle syytä poissaololleen.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa