Minilex - Lakipuhelin

Työsopimuksen ehtojen muuttaminen huolimattomuusvirheen yhteydessä - KKO:1981-II-161

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Työsopimus
    Työnjohto-oikeus
    Työsopimuksen ehtojen muuttaminen

Tapauksessa KKO:1981-ll-161 oli muutettu työntekijän työsopimuksen ehtoja. Kysymys oli siitä, millä edellytyksellä työnantaja voi siirtää työntekijän muihin tehtäviin. A oli tehnyt yrityksessä tuntikirjurina kahdella eri osastolla, toisessa esimiehenä. A oli työtehtävissään vahingossa repäissyt auki N:n ansioerittelyliuskan sisältäneen kuoren, joka oli ollut kiinni seuraavana järjestyksessä olleen A:n oman kuoren kanssa. Seurauksena A oli siirretty varastotehtäviin. A ei ollut hyväksynyt siirtoa, vaan oli yhteydessä Suomen Työnantajain Yleinen Ryhmä r.y., joka pisti kanteen vireille työtuomioistuimeen. He vetosivat siihen, että A:n työtehtävien muuttaminen oli työehtosopimuksen ja irtisanomissuojasopimuksen vastainen, koska se ei kuulunut kirjurin tehtäviin.

Työtuomioistuin katsoi kuitenkin, että, koska kyseisistä siirroista ei ollut mainintaa edellä manituissa sopimuksissa, ne eivät sovellu tapaukseen. Yhtiö ei näillä perusteilla ollut syyllistynyt rikkomuksiin. A valitti kuitenkin korkeimpaan oikeuteen. Koska  varastomiehen tehtävät olivat olennaisesti poikenneet tuntikirjurin tehtävistä, joissa A oli työsopimuksen mukaan ollut, KKO katsoi, ettei yhtiö ollut voinut työnjohto-oikeutensa nojalla siirtää A:ta varastomieheksi. Yhtiö ei ollut näyttänyt muutakaan laillista perustetta sanotunlaiseen työsuhteen ehtojen yksipuoliseen muuttamiseen. Tämän vuoksi korkein oikeus kumosi aiemmat tuomiot ja velvoitti yhtiön korvaamaan A:n oikeudenkäyntikulut. A:ta ei voitu ottaa takaisin samoihin töihin, koska tällainen vaade ei perustunut lakiin. Koska A sai alentamatonta palkkaa varastotöissä, ei hänellä ollut perustetta myöskään vahingonkorvauksiin.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa