Minilex - Lakipuhelin

Työpalkkasaatavan vanhentuminen - KKO:2011:85

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Työsopimus
    Työpalkkasaatavan vanhentuminen

A oli purkanut työsopimuksensa Musiikkiopisto X:ään.  Työsopimuksessa oli sovittu noudatettavaksi Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimusta.  Noin kolme ja puoli vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen A vaati kanteessaan, että B, Musiikkiopisto X:n toiminimen haltijana, velvoitetaan suorittamaan A:lle maksamatta jätettyjä palkkoja.  A:n palkkasaatavan perusteena olevia työehtosopimuksen määräyksiä oli pidettävä tulkinnanvaraisina, A:n saatavat vanhentuivat työsopimuslain mukaisesti viiden vuoden määräaikaa noudattaen.  B vaati, että kanne jätetään vanhentuneena tutkimatta, sillä työsopimuksessa oli sovittu, että siinä noudatetaan Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimusta, eivätkä palkkausta koskevat määräykset siten olleet tulkinnanvaraisia.  Kanne olisi pitänyt nostaa kahden vuoden kuluessa työsopimuksen purkamisesta.  Käräjäoikeus katsoi, että työsopimus perustui työehtosopimuksen palkkausta koskeviin määräyksiin, jotka ovat olleet selvät.  Käräjäoikeus jätti kanteen vanhentuneena tutkimatta.  Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden päätöksen lopputulosta.

Korkeimmassa oikeudessa oli kysymys siitä, voidaanko työehtosopimuksen soveltamisalaa koskevaa määräystä pitää sellaisenaan työsopimuslaissa tarkoitettuna työntekijän palkkasaatavan perusteena olevana työehtosopimuksen määräyksenä, jonka ilmeinen tulkinnanvaraisuus voi pidentää vaatimusten esittämiselle säädettyä määräaikaa.  Työsopimuslain mukaan työntekijän palkkasaatava vanhentuu viiden vuoden kuluttua erääntymispäivästä.  Saatava raukeaa, jos kannetta ei nosteta kahden vuoden kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt.  Jos työntekijän saatavan perusteena olevia työehtosopimuksen määräyksiä on pidettävä ilmeisen tulkinnanvaraisina, saatava vanhentuu viiden vuoden kuluttua erääntymispäivästä.  Korkein oikeus katsoo, että työehtosopimuksen osalliset ovat olleet erimielisiä sopimuksen tulkinnasta, joten työehtosopimuksen soveltamismääräystä on myös esillä olevassa asiassa pidettävä työsopimuslaissa tarkoitetulla tavalla ilmeisen tulkinnanvaraisena.  Käräjäoikeuden ja hovioikeuden päätökset kumotaan ja asia palautetaan käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa