Minilex - Lakipuhelin

Työpalkka - KKO:2012:82

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Työpalkka

Ratkaisussa KKO:2012:82 oli kyse työpalkasta. K:n työ- ja palkkasopimuksessa oli sovittu palkaksi työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa korkeampi kokonaispalkka, jonka oli sopimuksessa ilmoitettu sisältävän myös työehtosopimuksen mukaiset palkan lisät. K oli nostanut työnantajaansa vastaan kanteen käräjäoikeudessa vaatien muiden muassa palkan lisiä maksettavaksi. Käräjäoikeus oli kuitenkin hylännyt tuomiossaan K:n vaatimukset ilta-, yö- ja sunnuntaityölisistä sekä näihin liittyvistä lomakorvauksista ja lomaltapaluurahoista. Hovioikeus oli tulkinnut K:n työsopimuksen mitättömäksi palkan lisien osalta ja määrännyt työnantajan maksamaan K:n vaatimat lisät ja korvaukset. Työnantaja valitti tuomiosta Korkeimpaan oikeuteen. KKO:n tuli ratkaista asiassa, voiko työnantaja vedota K:n sopimuksessa olevaan ehtoon, jonka mukaan kaikki työehtosopimuksen mukaiset palkan lisät sisältyivät maksettuun kokonaispalkkaan.

Työaikalain 40 §:n 1 momentin mukaan työmarkkinaosapuolet voivat työntekijän vahingoksi sopia muun ohella siitä, millä tavalla yö- ja sunnuntaityö korvataan. K:n työsuhteeseen sovellettava työehtosopimus kuitenkin edellytti, että työntekijälle tuli maksaa ilta-, yö- ja sunnuntaityölisät eritellysti, toteutuneiden työtuntien mukaan. Lisäksi työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan työsopimuksen ehto, joka on ristiriidassa yleissitovan työehtosopimuksen vastaavan määräyksen kanssa, on mitätön ja sen sijasta on noudatettava yleissitovan työehtosopimuksen määräystä.

KKO:n tulkinnan mukaan asiassa palkkausehto oli epämääräinen ja tulkinnanvarainen. KKO tulkitsi epäselvää K:n työsopimusta työoikeudessa noudatettavan työntekijän suojelun periaatetta ja yleisiä sopimusoikeudellisia tulkintaperiaatteita siten, että epäselvissä tapauksissa tulkitaan työntekijän eduksi. Koska sopimuksen sanamuoto jäi epäselväksi lisien osalta, KKO katsoi, että työnantaja ei noudattanut velvollisuuttaan eritellä maksamiaan työlisiä. KKO:n mukaan asiassa jäi näyttämättä, että työnantaja olisi maksanut työehtosopimuksen mukaiset lisät. KKO ei siten muuttanut hovioikeuden ratkaisua.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa