Minilex - Lakipuhelin

Takaisinsaanti konkurssipesään - KKO:2013:88


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • Konkurssi
    Takaisinsaanti konkurssipesään

Tapauksessa KKO:2013:88 yhtiö oli ostanut tuotteita useassa erässä ja maksanut ne tavarantoimittajan pankkitilille tuotteiden toimituspäivänä tai muutamaa päivää myöhemmin, vaikka nämä ostot olivat tapahtuneet takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain kriittiseen aikaan. Oikeuskysymyksenä tapauksessa oli, olivatko ostokset olleet käteiskauppaa vai voitiinko ne peräyttää konkurssipesään.

Käräjäoikeus oli katsonut maksujen olleen epätavanomaisia ja ne tuli peräyttää takaisin konkurssipesään. Hovioikeudessa kuitenkin käräjäoikeuden tuomio kumottiin, koska hovioikeus katsoi, että peräytettäväksi vaaditut maksut olivat käteiskauppaa eivätkä velan maksua ja siten velan velkojien jako-osuus ei ollut kaupankäynnin johdosta vähentynyt. KKO oli samaa mieltä hovioikeuden kanssa ja päätti, ettei maksuja voi määrätä peräytettäväksi konkurssipesään.

Takaisinsaantilain mukaan velan maksu myöhemmin kuin kolme kuukautta ennen määräpäivää peräytyy, jos velka on maksettu epätavallisin maksuvälinein tai ennenaikaisesti taikka määrällä, jota pesän varoihin nähden on pidettävä huomattavana. Lisäksi maksu ei kuitenkaan peräydy, jos sitä voidaan pitää olosuhteet huomioon ottaen tavanomaisena. Myös KKO:n ratkaisun KKO 2011:24 mukaan kauppahinnan maksut käteiskaupassa eivät ole peräytettävissä konkurssipesään takaisinsaantilain mukaisesti, koska peräyttäminen koskee vian velan maksua. Säännöstä ja oikeuskäytäntöä heijastettiin tapauksessa yhtiön maksamiin maksuihin.

 KKO totesi, ettei maksuja oltu maksettu epätavallisella maksuvälineellä tai ennenaikaisesti vaikka maksaminen tapahtui kriittisenä aikana. Arvioinnin kohteeksi tuli siten ovatko maksut huomattavia pesän varoihin nähden, olivatko ne silloisissa olosuhteissa tavanomaisia ja aiheutuiko niistä vahinkoa konkurssivelkojille. Tapauksessa yhtiö oli saanut kauppahintojen vastikkeeksi tavaroita, jotka se myi liiketoiminnassa edelleen eikä asiassa oltu väitetty, että marjojen hinta olisi ollut yli käyvän hinnan. Olosuhteet olivat siten tavanomaiset. Lisäksi maksut eivät olleet vahingoittaneet velkojia takaisinsaantilain mukaisesti. Maksut olivat siten käteiskauppaa, eivätkä ne olleet peräytettävissä konkurssipesään.

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »