Minilex - Lakipuhelin

Omistuksenpidätysehto ja konkurssi - KKO 2016:46

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Konkurssi
    Konkurssipesään kuuluva omaisuus
    omistuksenpidätys

Tapauksessa metallisten ohutlevytuotteiden myyntiin sekä tuotantoon erikoistunut yritys A Oy (A) oli vaatinut kanteessaan, että yrityksen B Oy:n (B) konkurssipesä velvoitetaan korvaamaan alumiinisia ovipeltejä sisältäneen toimituksen arvon. Perusteina A esitti, että se oli sopinut B:n kanssa toimittavansa sille ovipeltiä erän. He olivat sopineet, että tavara on A:n omaisuutta siihen asti kun se on maksettu. Näin B:llä ei ollut oikeutta käyttää peltejä tuotannossaan ennen tavaran maksamista. Erä peltejä toimitettiin B:lle, jolloin A:n edustaja oli ollut mukana varmistamassa, että asiassa menetellään sovitun mukaisesti eikä eriä otetaan käyttöön ennen maksua. Erä oli varastoitu B:n tiloihin erilleen muusta omaisuudesta. B asetettiin 28.1.2014 konkurssiin eikä ovipeltejä ollut vielä käytetty tuotannossa. Konkurssipesä ei luovuttanut omaisuutta A:lle. Konkurssipesä vastasi vaatien kanteen hylkäämistä. Se lausui, että A:n oli tullut ymmärtää, että alumiinilevyt ovat tehtaan normaalissa tuotannossa käyttämää raaka-ainetta ja että levyt olisi otettu käyttöön riippumatta kauppahinnan maksamisesta. Koska A oli toimittanut pellit ennen maksua, otti se tietoisen luottoriskin, joka realisoitu konkurssissa. Koska B:llä oli oikeus liittää tosiasiassa omaisuus muuhun omaisuuteensa ennen maksua, on omistuksenpidätysehto tehoton konkurssipesää kohtaan konkurssilain 5 luvun 7 §:n 2 momentin takia.

Käräjäoikeus lausui, että on selvitetty, että osapuolet ovat sopineet ennen alumiinilevyjen toimittamista, että ne ovat A:n omaisuutta kauppahinnan maksamiseen asti. B:llä ei siis ole ollut oikeutta siihen, että se liittää ne muuhun omaisuuteensa. Konkurssilain 5 luvun 7 §: 2 momentti ei sovellu tapaukseen ja omistuksenpidätysehto on tehokas konkurssipesää kohtaan. Käräjäoikeus velvoitti konkurssipesää korvaamaan A:lle toimituksen arvon.

Konkurssipesä valitti asiassa hovioikeuteen. Hovioikeuskin katsoi, että A ja B olivat sopineet, että alumiinilevyjä ei käytetä tuotannossa ennen kuin kauppahinta on maksettu. Tällä perusteella ja käräjäoikeuden lausuman mukaan, hovioikeus katsoi omistuksenpidätysehdon olevan sitova konkurssipesää kohtaan. Käräjäoikeuden tuomiota ei muutettu.  

Konkurssipesä valitti korkeimpaan oikeuteen vaatien, että kanne hylätään. A vaati valituksen hylkäämistä.

Konkurssilain 5 luvun 6 §:n mukaisesti velallisen hallussa oleva sivullisen omaisuus, joka pystytään erottamaan velallisen omaisuudesta, ei kuulu konkurssipesään. Sivullisen omaisuus tulee luovuttaa omistajalleen. Tämä koskee myös irtainta omaisuutta, johon myyjällä on omistuspidätysehtoon perustuva oikeus. Tämä on kuitenkin tehoton konkurssipesää kohtaan, mikäli velallisella on ehdosta huolimatta esimerkiksi oikeus omaisuuden liittäminseen omaisuuteensa taikka edelleen luovutukseen. Konkurssipesä, joka väittää, että B:llä olisi ollut oikeus käyttää alumiinilevyä ehdosta huolimatta, tulee näyttää toteen väitteensä. Tässä tapauksessa se edellyttäisi näyttöä siitä, että myyjä on havainnut, että levyt menee kiellosta huolimatta tuotantokäyttöön ja myyjä suhtautuu tähän hyväksyvästi. 

Korkein oikeus katsoi, että konkurssipesä ei ollut kyennyt näyttämään, että A olisi hyväksynyt käyttäytymisellään levyjen käyttämisen ennen niiden maksamista. B:llä ei siis ollut oikeutta käyttää alumiinilevyjä tuotannossaan taikka liittää niitä omaisuuteensa ennen maksamista. Omistuksenpidätysehto on sitova konkurssipesää kohtaan. Hovioikeuden tuomiota ei muuteta. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa