Minilex - Lakipuhelin

Määräaikainen työsopimus - KKO:2010:11

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Työsopimus
    Määräaikainen työsopimus

Tapauksessa työnantajayhtiön päiväkotitoiminta oli perustunut kaupungin kanssa vuosittain tehtyihin määräaikaisiin ostopalvelusopimuksiin. Kysymys oli siitä, oliko työnantajalla ollut työsopimuslain 1 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu perusteltu syy tehdä työntekijän kanssa toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia. Käräjäoikeus vahvisti, että  X Oy:llä ei ollut ollut perusteltua syytä solmia A:n kanssa toistuvasti peräkkäin työsopimuksia ja A:n työsopimusta oli pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Hovioikeus oli puolestaan toista mieltä, ja katsoi, että että X Oy:llä oli ollut työsopimuslain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettu perusteltu syy solmia A:n kanssa määräaikaisia työsopimuksia. 

Asia eteni korkeimpaan oikeuteen, joka lausui, että työsopimuslain 1 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta samoin kuin ilman perusteltua syytä tehtyjä toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia on pidettävä toistaiseksi voimassa olevina. Lisäksi korkein oikeus viittasi hallituksen esitykseen, jonka mukaan määräaikaisen sopimuksen käyttö voi olla perusteltua, kun työn luonne, sijaisuus, harjoittelu tai muu näihin rinnastuva syy tai muu yrityksen toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyvä peruste sitä edellyttää.

Korkein oikeus jatkoi, että yhtiön toiminta oli kuitenkin ollut kokonaan sen varassa, että Vantaan kaupunki ainoana palveluiden ostajana oli tehnyt vuosittain päivähoitopalveluja koskevan ostosopimuksen yhtiön kanssa. Ostosopimusjärjestelyssä Vantaan kaupunki oli voinut määrätä sopimuksen kestoajan ja ostopalveluista maksettavan hinnan. Näissä olosuhteissa yhtiö ei ollut voinut normaaliin yritystoimintaan kuuluvalla tavalla myöskään varautua toimintansa taloudellisen perustan muutoksiin. Kun se oli voinut järjestää toimintansa vain vuodeksi kerrallaan, sillä oli ollut työsopimuslain 1 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu pätevä syy tehdä työsopimukset työntekijöiden kanssa määräaikaisina vuodeksi kerrallaan.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa