Minilex - Lakipuhelin

KKO:2006:4 Määräaikaisten työntekijöiden lomauttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Työsopimus
    Määräaikainen työsopimus
    Lomauttaminen

Asiassa oli kyse määräaikaisten työsopimusten irtisanomisesta. A ja 14 myötäpuolta olivat nostaneet kanteen Perlos Oy:ta vastaan ja vaatineet käräjäoikeutta vahvistamaan, että Perlos Oy ei ollut voinut sopia heidän kanssaan siitä, että heidän työsopimuksensa, jotka olivat olleet määräaikaisia, olisivat olleet irtisanottavissa siten, kuin toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset. Toissijainen kantajien vaatimus oli, ettei heitä määräaikaisen työsopimuksen irtisanomisehdon nojalla oltu voitu lomauttaa tilapäisen työn vähyyden perusteella. Kantajat vaativat, että Perlos Oy:n tuli velvoittaa suorittamaan heille korvauksia perusteettoman lomauttamisen aiheuttamasta ansionmenetyksestä ja tuon ansionmenetetyksen lailliset korot. 

Käräjäoikeus hylkäsi sekä kanteen ensisijaisen, että toissijaisen vaatimuksen. Asia eteni hovioikeuden kautta korkeimman oikeuden käsiteltäväksi. Hovioikeus oli, samoin kuin käräjäoikeus, hylännyt kanteen ensisijaisen vaatimuksen, mutta hyväksynyt toissijaisen vaatimuksen. Se katsoi siten, että lomauttaminen oli ollut perusteeton.

Kantajien ja Perlos Oy:n välisissä työsuhteissa työsuhteen kestoaika oli määritelty "määräaikainen, päättyy Linda-projektin loppuessa, kuitenkin viimeistään 20.12.2002. Tämä sopimus on irtisanottavissa kuten toistaiseksi voimassa oleva työsopimus."

Perlos Oy oli lomauttanut työntekijät eli kantajat keväällä 2002 sillä perusteella, että työ oli tilapäisesti vähentynyt. 

Korkein oikeus arvioi sitä, oliko määräaikaiseen työsopimukseen mahdollista ottaa irtisanomisehto, sekä sitä, voitiinko työntekijät lomauttaa työn tilapäisen vähentymisen johdosta. 

Työsopimuslain mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Tässä tapauksessa työsuhteiden määräaikaisuus oli katsottu perustelluksi. KKO:n mukaan laki ei suoraan kerro sitä, voidaanko määräaikaiseen työsopimukseen ottaa irtisanomisehto, mutta sitä ei myöskään laissa kielletä. Korkein oikeus päätyi siihen lopputulemaan, että jos määräaikaisessa työsopimuksessa on molemminpuolinen irtisanomisehto, se ei ole työntekijän etujen vastainen, joten siihen voitiin kirjata irtisanomisehto. 

Seuraavaksi korkein oikeus arvioi sitä, voitiinko määräaikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät lomauttaa siksi, että työ oli tilapäisesti vähentynyt.

Työsopimuslaissa oli oma säännöksensä määräaikaisten työntekijöiden lomauttamisoikeudesta ja sen mukaan työnantaja sai lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.

Kantajat eli Perlos Oy:n työntekijät eivät olleet vakituisten työntekijöiden sijaisia, joten korkein oikeus katsoi lomautusten olevan perusteettomia ja jätti hovioikeuden tuomion muuttamatta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa