Minilex - Lakipuhelin

Kanneaika työnantajan vahingonkorvausvaatimuksessa - KKO:2016:19

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Työsopimus
    Kanneaika

A Oy oli käräjäoikeudessa kanteella vaatinut vahingonkorvausta työntekijältään B:ltä, koska B oli harjoittanut työsuhteen aikana työsopimuslain 3 luvun 3 §:n vastaisesti kilpailevaa toimintaa. A Oy vaati lisäksi korvausta myös B:n työnantajalta C Oy:ltä, koska se oli ottanut B:n töihin, vaikka tiesi B:n olleen estynyt ryhtymästä työhön lain mukaan. Korvausvaatimus perustui B:n osalta edellä mainitun lain 3 luvun 3 §:n 1 momenttiin sekä C Oy:n osalta 3 luvun 3 §:n 3 momenttiin. Kanne jätettiin kuitenkin tutkimatta käräjä- ja hovioikeudessa vanhentuneena työsopimuslain 13 luvun 9 §:n 3 momentin turvin.

Korkeimpaan oikeuteen valittaessaan A Oy perusti valituksensa sille, ettei työsopimuslain 13 luvun 9 §:n 3 momentin kanneaika koske kyseessä olevia vahingonkorvausvaatimuksia vaan ainoastaan työntekijän palkkasaatavaa. Korkeimmassa oikeudessa kysymyksenä oli, sovelletaanko työsopimuslain 13 luvun 9 §:n 3 momentin kanneaikaa A Oy:n vaatimuksiin ja mikäli sovelletaan, onko saatava rauennut säännöksen nojalla jo.

Työsopimuslain 13 luvun 9 §:n 1 momentin 1 virkkeen mukaisesti työntekijän palkkasaatava vanhenee viiden vuoden päästä erääntymispäivästä, ellei vanhentumista ole katkaistu sitä ennen. 2 virkkeen mukaan kohta koskee myös muita sen lain tarkoitettuja saatavia. Saman pykälän 3 momentin mukaan työsuhteen päätyttyä saatava raukeaa, ellei kannetta nosteta kahden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Koska momentti koskee kaikkia työsopimuslakiin perustuviin saataviin, kuuluu työantajan vahingonkorvausvaatimus myös tähän. Vanhentumislain mukaan kanneajan umpeutuminen merkitsee sitä, että sitä koskeva kanne hylätään.

Tapauksessa A Oy oli pannut kanteen vireille 4,5 vuoden kuluttua työsuhteen päättymisestä ja vedonnut siihen, että se sai tietää vasta työsuhteen jälkeen B:n töistä, joita hän teki omaansa tai C Oy:n lukuun. A Oy sanoi, että vahingonkorvausoikeuden periaatteiden mukaan kanneaika ei kuluisi, jos vahingosta tai sen aiheuttajasta ei ole vielä tietoa. Työsopimuslain mukaan kuitenkin vanhentumiseen ei vaikuta, milloin saatava syntyi, milloin velkoja sai siitä tiedon tai sen perusteesta.

Edellä mainittujen perusteella korkein oikeus muutti hovioikeuden tuomiota niin, että tutkimatta jättämisen sijasta kanteet B:tä ja C Oy:tä vastaan hylättiin.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa