Minilex - Lakipuhelin

Ympäristövahinko oikeuttaa korvauksiin pitkänkin ajan kuluttua

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ympäristövahingot voivat aiheuttaa ihmisille mitä erilaisimpia haittoja, erityisesti koska niiden seurauksena voidaan altistua esimerkiksi vaarallisille kemikaaleille. Näiden aiheuttamat seuraukset voivat ilmetä vasta pitkän ajan kuluttua, joten tällaisissa tilanteissa on haluttu turvata vahingon kärsijän oikeus korvauksiin. Taustalla on se, että esimerkiksi erilaiset kemikaalit voivat aiheuttaa ihmisissä ja myös esineissä sellaisia muutoksia, jotka eivät ole välittömästi havaittavissa. Täten myös oikeuden saada korvauksia tulee säilyä riittävän pitkän aikaa.

Yleensä vahingonkorvauksia on vaadittava viimeistään ennen kun on kulunut 10 vuotta vahingon aiheutumiseen johtaneesta tapahtumasta. Ympäristövahinkoihin ei kuitenkaan sovelleta tätä erityistä vanhentumisaikaa, vaan pelkästään yleistä määräaikaa. Ympäristövahingon perusteella voidaan siis vaatia korvauksia myös 10 vuoden jälkeen vahingon tapahtumisesta, mikäli seuraukset ilmenevät vasta tämän ajan kuluttua. Yleinen vanhentumisaika eli kolme vuotta alkaa siten kulua vasta siitä, kun vahingon kärsijä on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt tietää vahingosta ja siitä vastuussa olevasta.

Vaikka vanhentumisaika ympäristövahinkojen kohdalla on tavanomaista pidempi, vahingon kärsijän on silti riittävän huolellisesti valvottava omaisuuttaan sekä omaa kuntoaan mahdollisten vahinkojen varalta. Jos vahinko on ilmennyt ja huolellisen vahingon kärsijän olisi tullut havaita se, vanhentumisaika alkaa kulumaan ja vahingon kärsijä saattaa menettää oikeuden korvaukseen oman laiminlyöntinsä perusteella.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa