Minilex - Lakipuhelin

Miten korvausvelvollisuuden vanhentumisajan voi katkaista?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vanhentumisajan katkaisemisella tarkoitetaan että ryhdytään sellaisiin toimenpiteisiin, jotka katkaisevat vahingonkorvausta koskevan vanhentumisajan kulumisen. Tällöin kulumassa ollut vanhentumisaika pysähtyy, ja vanhentumisaikaa aletaan laskemaan alusta alkuperäisessä pituudessaan. Pääsääntöisesti vanhentumisen voi katkaista missä vaiheessa vanhentumisaikaa tahansa sekä miten monta kertaa tahansa. Jos korvausvastuun vanhenemista ei katkaista ennen vanhentumisajan päättymistä, korvausvelka vanhenee eikä sitä voida enää vaatia vahingonaiheuttajalta.

Vanhentumisen katkaisemisen voi tehdä usealla eri tavalla. Katkaisemiskeinoille ei ole säädetty erityisedellytyksiä tai muotovaatimuksia joita olisi noudatettava, jotta katkaiseminen olisi pätevä tai lain mukainen. Keskeistä on se, että toimenpiteellä vahingonkorvausvelasta vastuussa olevalle tiedotetaan tai häntä muistutetaan velasta, jotta hän tietää mitä häneltä vaaditaan.

Laissa säädetyt katkaisutoimet jaetaan vapaamuotoisiin ja oikeudellisiin toimiin. Vapaamuotoisesta katkaisusta on kyse, kun osapuolet sopivat velan maksujärjestelyistä tai muista velkaan liittyvistä seikoista, kun velallinen suorittaa velkaa tai muutoin tunnustaa velan olemassaolon, tai kun velkoja vaatii suoritusta tai muutoin muistuttaa velasta. Oikeudellinen katkaisutoimi tarkoittaa velan huomioimista jossain oikeudellisessa menettelyssä, kuten tuomioistuinkäsittelyssä, konkurssissa, ulosottomenettelyssä tai riita-asian sovittelumenettelyssä.

Jos vahingon on aiheuttanut useampi kuin yksi henkilö yhdessä ja nämä henkilöt vastaavat korvauksesta yhteisvastuullisesti, vanhentumisaika lasketaan jokaisen kohdalla erikseen. Täten myös katkaisutoimenpide on suoritettava erikseen jokaisen kohdalla. Jokaiseen vahingonaiheuttajaan ei tarvitse kohdistaa samaa katkaisutoimenpidettä, vaan mikä tahansa edellä mainituista toimenpiteistä käy.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa