Minilex - Lakipuhelin

Yleinen vanhentumisaika: 3 vuotta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yleinen vahingonkorvauksien vanhentumisaika on kolmen vuoden pituinen. Tämä tarkoittaa, että vahingon kärsijä menettää oikeutensa vaatia korvausta vahingosta, ellei hän esitä vaatimuksia kolmen vuoden sisällä vanhentumisajan alkamisesta. Kolmen vuoden aika perustuu vanhentumista koskevaan yleislakiin, ja sitä noudatetaan, ellei jossain muussa laissa ole säädetty toisen pituisesta ajasta.

Vanhentumisaika alkaa yleensä siitä, kun vahingon kärsijä sai tietää tai hänen olisi pitänyt saada tietää vahingon tapahtumisesta sekä vahingosta vastuussa olevasta. Vahinkotyypistä ja tapauksesta riippuen vanhentumisaika saattaa alkaa kulua muustakin ajankohdasta.

Vanhentumisaika katkaistaan esimerkiksi siten, että vahingon kärsijä muistuttaa vahingon aiheuttajaa vastuusta tai vaatii korvauksen suorittamista. Kun aika katkaistaan, korvaukselle laskettua kolmen vuoden vanhentumisaikaa aletaan laskea uudelleen alusta entisen pituisena. Jos vanhentumisaika siis oli kolmen vuoden pituinen ennen katkaisutoimenpidettä, se alkaa alusta samanpituisena. Vanhentumisajan katkaisusta on hyvä saada todiste, esimerkiksi sähköpostiviesti, jossa vahingon kärsijä vaatii korvaustaan.

 

Vinkit

- Vahingonkorvausvaatimuksen yleinen vanhentumisaika on 3 vuotta, mutta se voidaan katkaista ja täten aloittaa uudestaan alusta

- Katkaisutoimenpiteestä on hyvä säilyttää todiste

Varoitukset

- Yleinen vanhentumisaika ei koske kaikkia vahingonkorvaustilanteita, vaan joidenkin tilanteiden osalta vanhentumisaika saattaa määräytyä erikoissääntelyn mukaan

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa