Minilex - Lakipuhelin

Yleinen vanhentumisaika: 3 vuotta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Yleinen vahingonkorvauksien vanhentumisaika on kolmen vuoden pituinen. Tämä tarkoittaa, että vahingon kärsijä menettää oikeutensa vaatia korvausta vahingosta, ellei hän esitä vaatimuksia kolmen vuoden sisällä vanhentumisajan alkamisesta. Kolmen vuoden aika perustuu vanhentumista koskevaan yleislakiin, ja sitä noudatetaan ellei jossain muussa laissa ole säädetty toisen pituisesta ajasta.

Vanhentumisaika alkaa yleensä siitä, kun vahingon kärsijä tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää vahingon tapahtumisesta sekä vahingosta vastuussa olevasta. Vahinkotyypistä ja tapauksesta riippuen vanhentumisaika saattaa alkaa kulua muustakin ajankohdasta.

Kun vanhentumisaika katkaistaan, esimerkiksi jos vahingon kärsijä muistuttaa vahingon aiheuttajaa vastuusta tai vaatii korvauksen suorittamista, korvaukselle laskettua kolmen vuoden vanhentumisaikaa aletaan laskemaan uudelleen alusta entisen pituisena. Jos vanhentumisaika siis oli kolmen vuoden pituinen ennen katkaisutoimenpidettä, se alkaa alusta samanpituisena.

 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »