Minilex - Lakipuhelin

Korvausvelvollisuuden vanhentuminen yhteisvastuutilanteissa

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Jos saman vahingon aiheuttamisesta on vastuussa useampi kuin yksi henkilö, vanhentumisaika lasketaan jokaisen vahingon aiheuttajan kohdalla erikseen. Vanhentumisajan katkeaminen koskee vain sitä henkilöä, jonka nimissä katkaisutoimi tehdään tai johon katkaisutoimi (esimerkiksi vahingonkorvauskanne) kohdistetaan. On siis mahdollista, että korvausvastuu vanhentuu yhden vahingonaiheuttajan osalta muiden jäädessä kantamaan oman vastuunsa.

Kun useampi henkilö on vastuussa samasta vahingosta, kukin heistä vastaa vain oman osuutensa maksamisesta. Näin ollen jos korvaussaatava vanhenee yhden kohdalla, hänen osuutensa vanhenee kokonaan, eikä kyseinen korvausosuus lankea muiden korvausvastuussa olevien maksettavaksi. Näin siis yksi vahingonaiheuttaja ei voi joutua vastuuseen koko korvausmäärän maksamisesta, kun usea henkilö on alun perin yhteisvastuussa korvauksesta.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Kunkin korvauksesta vastaavan oma vastuuosuus määritetään sen mukaan, mitä osuuksista on sovittu tai niistä on määrätty esimerkiksi tuomioistuimen päätöksellä. Jos korvausvastuun jaosta ei ole sovittu tai määrätty mitään, vastuu jakautuu pääluvun mukaan tasan, eli kukin vastaa yhtä suuresta osasta korvausta.

Jos vahingonaiheuttaja on suorittanut korvausta tietämättä, että korvaus on vanhentunut jonkun yhteisvastuussa olevan osalta, hän voi vaatia palautettavaksi sitä osaa suorituksesta joka ylittää hänen oman vastuuosuutensa. Se jolle korvausta on maksettu perusteettomasti, joutuu maksamaan palautukselle korkoa siitä päivästä lukien, jona hän sai suorituksen vanhentuneesta velasta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa