Minilex - Lakipuhelin

Vanhentumisen katkaiseminen: Vapaamuotoiset katkaisutoimet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vahingonkorvauksen vanhentumisaika voidaan katkaista sekä eräillä oikeudellisilla toimenpiteillä että myös täysin vapaamuotoisesti. Vapaamuotoisella katkaisulla tarkoitetaan sitä, että vahingonkorvausta vaativa jollakin tavoin saattaa vahingon aiheuttajan tietoisuuteen vahingon tapahtumisen sekä sen seuraukset. Katkaisutoimenpide voidaan tehdä sähköisesti, suullisesti tai millä tahansa muulla keinolla. Olennaista on se, että vaatimus tulee vahingon aiheuttajalle tiedoksi.

Jotta vanhentumisajan katsottaisiin katkenneen, korvauksen vaatijan on esitettävä vaatimuksensa riittävän selkeästi. Ilmoituksesta on käytävä ilmi vahingonkorvauksen peruste ja korvausmäärä, elleivät ne ole jo vahingon aiheuttajan tiedossa. Lähtökohtana on kuitenkin, että kyseiset tiedot ilmoitetaan muistutuksessa joka tapauksessa. Näin varmistetaan, että vahingon aiheuttaja varmasti tietää, mitä häneltä vaaditaan ja hän voi varautua vaatimuksiin. Korvausmäärän sen sijaan ei tarvitse olla tarkkaan määritelty kun vaatimuksia esitetään. Usein esimerkiksi henkilövahingoissa määrä voi nousta ajan mittaan sairaalakäyntien ja muun hoidon johdosta.

Lain mukaan vapaaehtoisina katkaisutoimina pidetään ainakin sitä, että vahingonkärsijä ja vahingonaiheuttaja sopivat korvauksen maksujärjestelyistä, vakuudesta tai muista ehdoista. Vanhentuminen katkeaa tietenkin silloin, kun osapuolet nimenomaan sopivat että kyseessä on katkaisutoimenpide. Katkaisu tapahtuu myös, kun vahingon aiheuttaja suorittaa korvauksia tai muulla tavalla tunnustaa vastuunsa vahingon kärsijälle. Vastaavalla tavalla kun vahingon kärsijä vaatii vahingon aiheuttajalta suoritusta tai jollain muulla tavalla muistuttaa tätä vastuusta, vanhentumisaika katkeaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa