Minilex - Lakipuhelin

Rikosperusteinen vanhentuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Koska vahingontekoa pidetään erityisen moitittavana, jos vahinko on syntynyt rikoksen seurauksena, vahingonkärsijän oikeutta saada korvaus rikokseen perustuvasta vahingosta on suojattu erityissääntelyllä. Rikoksesta johtuvat vahingonkorvauksen vanhentumisajat ovat osin tiukemmat kuin normaalisti. Rikokseen perustuvaa vahingonkorvaussaatavaa ei katsota vanhentuneeksi niin kauan, kun rikosasiassa voidaan nostaa syyte tai kun kyseisen rikosasian käsittely on vireillä tuomioistuimessa. Säännös koskee vanhentumista riippumatta siitä, perustuuko se lakiin velan vanhentumisesta vai johonkin erityislakiin.

Vahingonkorvausvelvollisuus ei siis vanhene sinä aikana kun syyte on nostettuna, asia on käsittelyssä tuomioistuimessa, tai syytetyn valittaessa hovioikeuteen tai korkeimpaan oikeuteen. Tämä sääntely on perusteltu sillä, että oikeudenkäynnit ja niihin liittyvät valitusprosessit voivat pitää asiaa vireillä pahimmillaan vuosia. Ei olisi kohtuullista, että oikeus vahingonkorvaukseen voisi vanheta kesken sen prosessin, jossa tutkitaan vahingon aiheuttanut pääteko. Sen jälkeen kun tuomioistuin on antanut tuomion korvausasiassa, tämä tuomioon perustuva korvaus alkaa vanheta yleisten säännösten mukaisesti.

Säännös kannustaa siihen, että rikosasia ja siitä johtuva vahingonkorvausvaatimus käsiteltäisiin samassa tuomioistuinmenettelyssä. Vahingonkärsijän ei tällöin tarvitse nostaa korvauskannetta erikseen, vaan korvausvaatimus voidaan esittää rikosasian käsittelyn yhteydessä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa