Minilex - Lakipuhelin

Vahingonkorvauksen vanhentumisajan laskeminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vahingonkorvauksen vanhentumisaika lasketaan pääsäännön mukaan alkamaan siitä hetkestä, kun vahingonkärsijä sai tietää tai hänen olisi pitänyt tietää vahingon tapahtumisesta. Lisäksi edellytetään, että vahingonkärsijä tietää myös kuka on vastuussa vahingosta. Vanhentumisaika alkaa siis vasta näiden kahden edellytyksen täytyttyä. Vaikka vahingonkärsijä havaitsisi vahingon sattuneen, hän ei voi vaatia korvausta eikä oikeus korvaukseen vanhene ennen kuin hän saa selville, kenelle vaatimukset on esitettävä.

Henkilö- ja ympäristövahingoissa vanhentumisaika lasketaan siitä kun vahinko on todettu, esimerkiksi sairaus henkilövahingon seurauksena tai altistuminen jollekin kemikaalille ympäristövahingon johdosta. Vanhentumisaika alkaa siis vasta siitä kun vahinko on tosiasiallisesti havaittu. Henkilö- ja ympäristövahinkojen kohdalla ei siis sovelleta sääntöä, että vanhentumisaika alkaa kun vahingonkärsijän olisi pitänyt huomata vahinko, vaikka hän ei sitä huomannut.

Sopimusrikkomukseen perustuvasta vahingosta vanhentumisaika alkaa siitä, kun sopimuksen toinen osapuoli, eli vahingon kärsijä, on havainnut virheen tai puutteen sopimuksen täyttämisessä, tai hänen olisi pitänyt havaita tällainen vahinko. Sopijapuolilta edellytetään siis, että he valvovat sopimuksen kohteena olevaa omaisuutta sekä muutoinkin sopimuksessa pysymistä riittävän huolellisesti.

Jos korvaukselle on sovittu eräpäivä, esimerkiksi vahingonaiheuttajan ja -kärsijän välisen sovintoratkaisun perusteella, vanhentumisaika alkaa kulua tästä eräpäivästä lähtien. Jos vahinko on aiheutettu rikoksella, vahingonkorvauksen vanhenemisaika ei kulu sinä aikana kun rikosasiassa voidaan nostaa syyte tai kun rikosasian käsittely on vireillä tuomioistuimessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa